Sykdom og helse

  • Jeg vil se min gamle sykejournal – hva gjør jeg?
  • Hvilke vaksiner fikk jeg som barn?
  • Jeg har fått en yrkesskade – hvor finnes journalen fra Bedriftslegen?
  • Jeg har gått til privatpraktiserende psykolog – hvor er journalene?

Hvilke sykehusarkiv finnes?

I Arkivsenteret finnes flere arkiv etter sykehus, sykehjem, behandlingshjem, bedriftsleger osv. De kan ha vært både statlige, kommunale, fylkeskommunale eller private. I tillegg finnes arkiv etter privatpraktiserende leger og psykiatere. En oversikt over disse finner du her. Distriktsleger og Fylkesleger og militære sykehus er ikke med  i oversikten.

Hvilke vaksiner har jeg fått?

Les om vaksinasjoner under Helsekort

Hvordan får jeg innsyn i pasientjournaler?

Medisinske opplysninger er sperret for innsyn i 80 år. Man har imidlertid som regel rett til å se sin egen journal. Søknad om innsyn i pasientjournal må gjøres skriftlig, og kopi av fotolegitimasjon må vedlegges. Kopi av journalen kan også rekvireres av behandlende lege.

Historikk

Før 1928 førte man ofte inn journalopplysninger om pasientene i en felles protokoll. Men fra og med 1928 ble det bestemt at sykehus måtte føre pasientjournaler for hver enkelt person. Journalene ble ordnet etter løpenummer, alfabetisk eller på fødselsdato. Ofte finnes det inn- og utskrivningsbøker i sykehusarkivene. Disse viser til journalene.