Helseinstitusjoner og leger

Her ligger en oversikt over arkiv i Arkivsenteret etter sykehjem, behandlingshjem, helsehjem, bedriftshelsetjenester, privatpraktiserende leger og psykiatere. Distriktsleger, Fylkesleger og militærsykehus er ikke med i listen.

Tips! En journal kan ha fulgt deg fra en helseinstitusjon til en annen. Søk derfor først i den institusjonen der du ble behandlet sist.

Møre og Romsdal

 • Conradi, Frederik. Lege i Nordmøre og Gauldal 1864-73, Statsarkivet
 • Olafminde sjukehus  Statsarkivet
 • Reknes hospital,  Statsarkivet
 • Reknes pleiestiftelse for spedalske,  Statsarkivet
 • Sentralsykehuset i Møre og Romsdal /Ålesund sykehus,  Statsarkivet
 • Ålesund sykehus,  Statsarkivet

Sør-Trøndelag

 • Arcus a/s, Bedriftshelsetjenesten, Trondheim ukat.  Statsarkivet
 • Bedriftshelsetjenesten i Melhus,  Statsarkivet
 • Bedriftshelsetjenesten i Trondheim
 • Brøset pleiehjem, Statsarkivet
 • Bedriftslegen i Postverket i Trondheim, Statsarkivet
 • Bedriftshelsetjenesten i Trondheim kommune  Byarkivet
 • Borthen, Lyder Must, øyelege (+ materiale om spedalske) 1876-,  Trondheim, PA 38 Ubit
 • Castberg Odd S.   Byarkivet
 • Conradi, Frederik. Lege i Nordmøre og Gauldal 1864-73, Statsarkivet
 • Hallset legesenter AS   Byarkivet
 • Hallsetheimen,  Statsarkivet
 • Haukåsen sykehus (1949 – 1965)  Byarkviet
 • Heimdal legekontor  1974-97, Statsarkivet
 • Helkand – legeråd fra 1600-tallet p/l 420  Statsarkivet
 • Kahn Filip (Allmennpraktiserende lege) Byarkivet
 • Kalvskinnet sykehus   Byarkivet
 • Kurbadet i Trondheim  –  se privatarkiv 462,  Statsarkivet
 • Lade bedriftshelsetjeneste a/s  Statsarkivet
 • Legekontoret for sjømenn i Trondheim, Statsarkivet
 • Maske, Ove, lege, urolog  1957-88, Trondheim, Statsarkivet
 • Moe, Egil  Dr   Trondheim,  ukat  Statsarkivet
 • Moksnessklinikken – Kontakt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • NKS Revmatismehuset,  Statsarkivet
 • Orkdal Sanitetsforenings sjukehus – se privatarkiv 470  Statsarkivet
 • Pedersen Odd  Byarkivet
 • Regionsykehuset i Trondheim  Statsarkivet
 • Reitgjerdet sykehus  Statsarkivet
 • Reitgjerdets pleiestiftelse for spedalske  Statsarkivet
 • Reknes hospital  Statsarkivet
 • Ringvål sanatorium  Statsarkivet
 • Rotvoll asyl/sykehus og Trøndelag psykiatriske sykehus, avd. Charlottenlund    Statsarkivet. Pasientjournaler og annen pasientdokumentasjon ligger hos St Olavs hospital. Ta kontakt med St. Olavs hospital, Sakarkivet.
 • Rygnestad, psykiater, Trondheim  ukat.  Statsarkivet
 • Sand, Anton Julius, lege  1869-1915, Trondheim,  Statsarkivet
 • Selbu diagnosestasjon  Statsarkivet
 • Selbu sykehus  Statsarkivet
 • Selbu Tuberkulosehjem / sykehjem  Statsarkivet
 • Senneset Eivind  Byarkivet
 • Smalås Ragnhild (Allmennpraktiserende lege)  Byarkivet
 • Solum Dr  – Røntgenbilder  Byarkivet
 • Strinda sykehus (1926 – 1969)  Byarkivet
 • Syrstad Aasmund dr. Spes.psykiatri   Statsarkivet
 • Sæbø klara (Spesialist i kvinnesykdommer)  Byarkivet
 • Thingstad Vogt Else (Psykiater)  Byarkivet
 • Tilfredshet sykehus  Byarkivet
 • Trondheim sykehus (1839 – hovedsakelig ca. 1925)  Byarkivet
 • Tyholt sykehus  Byarkivet
 • Østmarka sykehus (1910 – 1960) – Kun administrativt arkiv, ikke pasientjournaler – Byarkivet

Nord-Trøndelag

 • Fylkespsykiaterens pasientarkiv i Fylkeslegens arkiv serie Ke  Statsarkivet
 • Grønseth Magnar  PA 474  Steinkjer  1939-78  Statsarkivet
 • Innherred helseheim  Statsarkivet
 • Innherred sykehus  Statsarkivet
 • Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger, Psykiatrisk klinikk  Statsarkivet
 • Kvello, Ørnulf. Lege  1941-90  PA 566 Verdal  Statsarkivet
 • Namdal helseheim  Statsarkivet
 • Namdal sykehus  Statsarkivet
 • Steinkjer pleiehjem for tuberkuløse / Verdal pleiehjem  Statsarkivet
 • Vikan Østre, pleiehjem for tuberkulose i Størdal m.m. (Trøndelag medisinske selskap)  PA 83  Ubit

Nordland

 • Haug behandlingsheim  Statsarkivet
 • Mosjøen diagnosestasjon  Statsarkivet
 • Røvik tuberkulosehjem  1928-34  ukat. (Nordland fylkes legeforening) Statsarkivet
 • Statens tuberkulosesykehus – Mo i Rana  Statsarkivet
 • Statens Vegvesen i Nordland, Bedriftshelsetjenesten  Statsarkivet
 • Sulitjelma Sykehus   Statsarkivet
 • Vefsn sanatorium og Mosjøen diagnosestasjon,  Statsarkivet