Helsestasjonene oppretter helsekort på alle barn, der opplysninger fra spedbarnskontrollene, vaksinasjoner, utvikling osv. noteres. Når barna begynner på skolen, overføres kortet til skolehelsetjenesten. Der føres kortene videre, også med opplysninger om vaksinasjon. Innen ti år etter at barnet har sluttet på grunnskolen avleveres kortene til et kommunalt depot – IKA Trøndelag eller Byarkivet. Helsekortene lagres kommunevis på navn eller personnummer. Vaksinasjoner skal i tillegg registreres på data i et nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) under Folkehelseinstituttet.

I Arkivsenteret finnes også arkivet etter Trondhjems første kontrollstasjon for mor og barn – Sildråpen. Det inneholder Journaler 1912-1946. PA 006  Ubit

Historikk

Skolestyrene i byene ble pålagt å ansette skolelege fra 1936, på landsbygda skulle det bare gjøres dersom herredsstyret bevilget penger til det. Fra og med 1957 ble helsearbeidet i skolene obligatorisk for alle kommuner, og det ble underlagt Helserådene. Fylkeslegen hadde overtilsyn med helsearbeidet i skolene.

Koppevaksinasjon ble pålagt i 1810. Alle som skulle konfirmeres, vies, opptas på skoler osv. skulle vise vaksinasjonsattest. Leger, prester, lærere m.fl. kunne utføre vaksinasjonen. Fra 1811 skulle det føres vaksinasjonsprotokoller. Slike finner man i prestearkivene i Statsarkivet og i arkivene etter distriktsleger og helseråd (Byarkivet, IKA, Statsarkivet)