Mesteparten av dette materialet er registrert i kataloger. Ut fra disse kan bestillinger gjøres til lesesalen. Noen av katalogene er på nett og noen er kun på papir på vår lesesalsekspedisjon. Les mer om de ulike katalogene under lenkene over.

Se også våre arkivveiledere

Vi anbefaler også at du tar en titt på våre arkivveiledere for en detaljert beskrivelse av hvor de ulike arkivene befinner seg og hva de inneholder. Veilederne er sortert i disse kategoriene:

  1. Personopplysninger
  2. Skole
  3. Eiendom
  4. Vei, bru og bil
  5. Musikk og teater
  6. Bergverk
  7. Sjøfart