Arkivveiledere

Arkivene fra de ulike institusjonene både utfyller og overlapper hverandre, og denne veiledningen viser deg hvordan du finner de ulike kildene.

Listen er ikke komplett, men dekker det mest etterspurte.

  1. Personopplysninger
  2. Skole
  3. Eiendom
  4. Vei, bru og bil
  5. Musikk og teater
  6. Bergverk

Håndbøker

Ønsker du mer administrasjonshistorie anbefaler vi disse håndbøkene:

  • Liv Mykland, «Håndbok for brukere av statsarkivene», 2005
  • Mykland/Masdalen, «Administrasjonshistorie og arkivkunnskap – kommunene», 1987
  • Alf Kiil, «Arkivkunnskap – statsarkiva», 1969

Her redegjøres det for hvilke oppgaver de ulike offentlige etater gjennom tidene har hatt, lovverket ligger til grunn for deres virksomhet og hvilke arkiver de har skapt. Håndbøkene er tilgjengelig i vår lesesal

Veiledningen på dette nettstedet er en sammensmeltning av deler av disse bøkene og arkivene som er avlevert til oss.

Det ble gitt støtte til å utvikle denne veiledningen fra ABM-utvikling i 2006.