Personopplysninger

Mange kommer til Arkivsenteret og vil se ”mappa si”. Man ser for seg at alle viktige opplysninger om ens person ligger samlet i en mappe. Men riktig slik er det ikke.

Personopplysninger ligger samlet mange steder. Har du vært syk så har sykehuset opprettet en mappe på deg, og da du var skoleelev kan skolen ha opprettet en mappe. Informasjonen ligger heller ikke alltid i en mappe – opplysninger kan være registrert i protokoller, i kartotek eller i en datafil.

Her følger en oversikt over hvor du finner dine personopplysninger og hvilken informasjon du kan forvente deg å finne. Alt av personopplysninger er nok ikke med i denne oversikten, men vi har forsøkt å få med det som er mest etterspurt.