Rettssaker

  • Jeg ble mishandlet for 20 år siden – kan jeg få se etterforskningsmaterialet?
  • Jeg ble skadet i en bilulykke på 70-tallet, finnes det bevart rapporter fra ulykken?
  • Jeg ble anklaget for tyveri for noen år siden – kan jeg få se saken?

Hurtigveiledning

For alvorlige saker (forbrytelser):

  1. Begynn i Polititidende, som har navneregister (1886-1976), eller i Statsadvokatens justisprotokoller – her står det hos hvilken myndighet saksmappene er arkivert!
  2. Herredsrettens/Byfogdens domprotokoll med register og saklister
  3. Saksmappen er fra og med 1898 i politiets arkiv (eller i arkivet til landsfengeselet fram til 1968.)

For små lovbrudd (forseelser)

  1. Politiets anmeldelses- / forseelsesprotokoller med register
  2. Enda mindre lovbrudd, som ikke førte til anmeldelse: Politiets eller Lensmannens vaktjournaler (mangler registre)

Det finnes ingen saksmapper for forseelser. Forseelsessaker skal kasseres i følge kassasjonsvedtak. Kun saker som har ført til alvorlig personskade eller død skal bevares.

For mer informasjon:  les i veiledningene om