Pantebøker for Trondheim by

Pantebøkene for Trondheim er de eldste i landet, de begynner i 1670. De er registrert i katalogen til Trondheim byfogd i Statsarkivet. Panteregistrene og pantebøkene for Trondheim er ordnet på en litt spesiell måte. For å finne fram bør man begynne med de nye panteregistrene, derifra får man henvisning til eldre løpenummer som muliggjør framfinning tilbake i tid. Slik går du fram for å finne opplysninger om en eiendom i Trondheim:

1) Slå opp i  «Gate- og eiendomsregister» – det finnes 3 stykker: 2Ac 1 (1889-1910), 2Ac2 (1891-1927), 2Ac3 (1927-1950). De er registrert på gateadresse. Gate- og eiendomsregisteret viser i hvilket panteregister din eiendom er innført.  Det viser til de nyere panteregistrene 2A0027 – 2A0042 (1927-47).

2) Gå inn i panteregisterene  2A0027 – 2A0042 som du har fått henvisning til. Her finner du eiendommens løpenummer slik at du kan gå videre til eldre panteregistre.

3) Gå inn i det eldre panteregistrene 2A005-2A023 som er lagt opp på løpenummer og dekker  årene 1865-1930. Det viser videre til selve panteboken.

4) Det eldste panteregistrene dekker perioden 1824-1866,  2A001-2A004. De er lagt opp etter eldre løpenummer. Serien over (punkt 3) skal vise videre til disse eldre løpenumrene.

5) De eldste pantebøkene 1670-1822 (2C001 – 2C0013) har ikke vanlige panteregistre. Pantebøkene 1670-1761 (2C001-2C007) har et navneregister på selger/dokumentutsteder først i boken.  For pantebøkene 1761-1822 (2C008-2C013)  finnes et separat register på kjøpere – et  «Kontraregister«: 2AB1 (1761 – 1822).  Disse pantebøkene tar hovedsakelig opp kjøp og salg, og har mest historisk interesse.

De eldste pantebøkene er skrevet av i forbindelse med et forskningsprosjekt, og planen er at avskriften etter hvert skal legges ut på Internett.

Gatenavn og gatenett er blitt endret

Husk på at Trondheim idag ser annerledes ut enn før. Grensene for byen har hele tiden blitt endret, derfor finnes det en del panteregister som er merket med «nye bydeler». Disse har kommet til hver gang byen er blitt utvidet. Dagens gatenavn er ikke heller alltid de samme som før, og byens utkanter hørte før til andre kommuner (Strinda, Tiller, Leinstrand, Byneset). Bybrannen i 1681 endret byens utseende totalt. Henry Berg tar i boken «Trondheim før Cicignon» opp eiere i Trondheim (basert på pantebøkene). Han har forsøkt å plassere inn eiendommene fra før 1681 etter dagens gatenett. Boken står på vår lesesal.