Grenser, rettigheter, overdragelser

Avtaler om grenser og rettigheter er som regel tinglyst, men de kan også ha blitt bestemt i retten ved en eiendomstvist eller ved jordskifte.

Slik gjør du:

  1. Kontakt Statens kartverk som har de oppdaterte grunnbøkene. De kan fortelle hva som er og har vært tinglyst på din eiendom fram til  idag og gi deg kopi av grunnboken. De kan også levere kopi av nyere dokumenter (etter 1950). For eldre dokumenter kan de henvise videre til riktig pantebok på Digitalarkivet.
  2. Gå inn på Digitalarkivet. Her ligger alt tinglyst materiale (panteregistre og pantebøker) fra statsarkivene til og med 1950. Her fra kan du printe ut panteboksblad selv. Du kan også søke i forgjengeren til grunnboken  – panteregistrene – her. De er registre til pantebøkene. Les mer om pantebøker og panteregistre her.
  3. Sjekk https://www.jordskifte.no/ om det har vært jordskifte på eiendommen. Jordskifteverket har kart og saksdokumenter opprettet i forbindelse med jordskifte. (Statsarkivet har saksdokumenter eldre enn ca. 1975, men ingen kart).
  4. Om du ikke finner det du søker, prøv andre kilder i Arkivsenteret, som tingbøker, målebrevsprotokoller, arkiv etter forliksråd, domstoler og jordskifteverk.
  5. Om du behøver hjelp: Kom til Arkivsenteret og få hjelp på skranken med å søke i de digitaliserte pantebøkene/panteregistrene. Om du ikke kan komme innom – skriv et brev eller e-post til Statsarkivet og bestill kopi. Bruk gjerne bestillingsskjemaet som du finner på Arkivsenterets hjemmeside.