Eiendom

I Arkivsenteret ligger store mengder kilder og venter på den som er interessert i å undersøke forhold rundt en gård eller en bygning, enten det er for å dokumentere rettigheter og grenser, finne tekniske opplysninger, bilder og tegninger eller for å forske på en gårds eller en bygnings historie. Her finnes også kilder som forteller om hvem som har eid og levd på en eiendom opp gjennom tidene.

Arkivsenteret oppbevarer både eldre og nyere dokumentasjon om eiendom. Vi kan hjelpe deg å finne fram til den og levere kopier – men vi kan ikke besvare juridiske spørsmål, og vi kan ikke utferdige byggetillatelse.