Hvor er panteboken?

For å finne din pantebok må du vite hvilken kommune din gård har hørt til og hvilket sorenskriveri den har sortert under til ulike tider.

NB!  Pantebøkene fram til og med 1950 ligger nå tilgjengelig på digitalarkivet.