Alle privatarkivene som oppbevares hos NTNU UB er beskrevet i egne kataloger.

Se NTNU UB kataloger på privatarkiv

Privatarkivene i Statsarkivet er beskrevet i papirkataloger på lesesalsekspedisjonen. Samtlige kataloger vil fremover bli publisert på Arkivportalen.no.

I oversikten forekommer følgende forkortelser:
PA= privatarkiv PE= Personaliasamlingen P/L=Personalialokaliasamlingen

 • Ansteinsson, Eli, Teaterhistorie, rollebilder m.m. PA 046 NTNU UB
 • Bigumske skuespillerselskap 1829-30 se PA 173 og 176 Statsarkivet
 • Bosse Harriet PA PA 610 Statsarkivet
 • Bull, Edvard (1914-1986) Eske 46 Trøndelag teater. PA 180 NTNU UB
 • Christiansen, Haakon Odd Bl.a. teaterhistorie i Trondheim, teatret og 2. verdskrig 128
 • De Arbeidsløses forening (Trondheim) Gateteater PA 121 NTNU UB
 • Dramatiske selskab i Trondhjem, 1829 se PA 173 Statsarkivet
 • Forenede dramatiske Selskab, Trondheim 1821-1833 PA 176, se PA 174 Statsarkivet
 • Grønli, Oddvar Teaterplakater (utkast) av P. Hedman, Stockholm PA 127 NTNU UB
 • Gullvåg, Olav (1885-1961)Forfatter og journalist 1885-1961, Spelet om Heilag Olav, Stiklestad. PA 174 NTNU UB
 • Hjorten (Trondheim)1859-,revet 1961. Revymanus, viser, fotos, plakater PA 132 NTNU UB
 • Hornemann, Johan, Trondheim 1825-1897 PA 175 Statsarkivet
 • Huseby, Victor Teatersjef i Trondheim PA 119 NTNU UB
 • Lorck, Egil, Skuespiller, kassettinnspillinger fra forestillinger, fotografier PA 284 NTNU UB
 • Maysons teater, Trondheim ,Moss 1836-1838 Se PA 173 Statsarkivet
 • Musikk div. også om gjøglere, revyteater m.m. Statsarkivets sorte bokser Nr 44.
 • Plakater, akrobater, sirkus, teater Statsarkivets grønne bokser Nr 37
 • Plakater, Selmers teater 1841. Statsarkivets grønne bokser Nr 37 b
 • Plakater. Trondhjems teaterskole 1860-61. Statsarkivets grønne bokser Nr 7
 • Petersen, Ole PA 166, NTNU UB
 • Orlamundts teater Trondheim med mer 1833-1834 se pa 173 Statsarkivet
 • Revyer fra Ranheim PA 333, Ubit Revytekster, monologer m.m.
 • Suul, Jon (1884-1996) Spelet på Stiklestad PA 186 NTNU UB
 • Studentersamfundet interne teater, Trondheim Statsarkivet PA 620
 • Studentersamfundet i Trondheim UKA PA 619
 • Syngespill Trondheim ca 1930 se pl 447 Statsarkivet
 • Thangstad, Michael Revyforfatter og revyskuespiller PA 120 NTNU UB
 • Trondhjems teater 1829-1848 se pa 173 Statsarkivet
 • Trondhjems teater- og musikkhistorie 1825-189 7se pa 175 Statsarkivet
 • Trøndelag Teater Scenemodeller (resten av arkivet er på Gunnerusbiblioteket) PA 052 NTNU UB
 • U.C.D. Den musikalske-dramatiske selskabelige forening PA 110 NTNU UB
 • Øisang, Ole, Mye om Trøndelag teater PA 189 NTNU UB