Musikk og teater

I Arkivsenteret finnes en rekke privatarkiv etter scenekunstnere, musikere og teatre som Statsarkivet og NTNU Universitetsbiblioteket har tatt imot.

Vi har sammentstilt en oversikt over dette materialet, som også kan inneholde materiale relatert til revyer, akrobatikk, sirkus og dans.

Det finnes også informasjon i offentlige arkiv (kommunearkiv, fylkesmannens arkiv etc.) om disse temaene, men de er ikke tatt opp i denne oversikten.

NTNU Universitetsbiblioteket har dessuten en manuskriptsamling og en notesamling som ikke ligger her på Dora, men på Gunnerusbiblioteket. For informasjon om dette materialet se NTNU Gunnerusbibliotekets hjemmesider.