Avling og dyr

Folketellinger

I de landsomfattende folketellingene for 1865 og 1875 er det gitt opplysninger om avling og dyr. Da befolkningen ble telt, oppga man disse årene også hvor mange dyr man hadde og hva man dyrket. Dette er også registrert i de digitale versjonene av folketellingene på Digitalarkivet.  For 1900 finnes ikke jordbruksopplysninger ettersom jordbrukstellingen gikk tapt i en brann i Statistisk sentralbyrå.

Matrikkelforarbeider

Matrikkelforarbeidene inneholder vurderinger av eiendommer. Her har gårdbrukerne oppgitt hvor stor avling de normalt har. Ettersom opplysningene skulle brukes til å fastsette skyld, er det som regel minimumstall man finner her. Statsarkivet.

Jordskifte

I Jordskifteverkets arkiver, i saksvedleggene til en jordskiftesak, finner man ofte boniteringslister. De er vurderinger av jordteigene. Her finner man altså opplysninger om jordens kvalitet. Statsarkivet.

Gårdsarkiv

Det finnes noen gårdsarkiv (privatarkiv) i Arkivsenteret, som kan inneholde regnskap, korrespondanse, tegninger osv. vedrørende gårdens drift. Her kan man få vite mye om avling og dyr. Gårdsarkivene kan ofte også fortelle mye om de som bodde på gården. Gårdsarkiv finnes i Universitetsbiblioteket og Statsarkivet.

Skifter

I skifter finner man ofte lister over buskap – dyrene kan til og med være navngitt! For 1700-tallet finnes et kortregister over skifter, laget på gårdsnavn i Statsarkivet. Ellers finnes navneregister til skifteprotokollene, enten i separat bind eller først i skifteprotokollen. Skiftematerialet ligger i Statsarkivet. Mye av skiftematerialet er også mikrofilmet og finnes på Fylkesbibliotekene.