Gjennomførte skoleprosjekter

Arkivsenteret har gjennomført flere skoleprosjekter gjennom Den Kulturelle skolesekken:

Vendepunkt

Vendepunkt teater
Vendepunkt teater. Foto: Tor Arne Granmo.

Vendepunkt var et prosjekt for ungdomsskolen og videregående skole som startet høsten 2010 og som ble avsluttet i 2013. Det innefattet skriveverksteder og teaterforestillinger basert på verkstedene. Både verkstedene og teaterforestillingene gikk på turne i Trøndelag.

Prosjektet har kommet til i samarbeid mellom Arkivsenteret, dramapedagog Lene Helland Rønningen og forfatter Marte Huke. Vendepunkt er et kunstprosjekt som utvilket en ny form for formidling av kulturarv. Det ble gjennomført med støtte blant annet fra Kulturrådet.

Det er skrevet en rapport om prosjektet som er utgitti 2013  av Kulturrådet: «Kunst og arkivprosjektet Vendepunkt».

Er det sant?

Forskning i "Er det sant?"-prosjektetEr det sant? er et prosjekt for 8.klasser i Trondheim som gjennomføres i september-oktober 2010.

Prosjektet har undertittelen «Å sette verdenskartet på Trondheim» og hadde som  formål å la elevene få et innblikk i hva innvandring og kontakter med utlandet har betydd for Trondheim de siste 300 åren  gjennom å forske i kilder fra arkiv, bibliotek og museer. Et like viktig mål med prosjektet var at elevene skulle lære seg å bruke kilder. I prosjektet samarbeidet flere arkiv, bibliotek og museer i Trondheim. Prosjektet ble ledet av Statsarkivet i Trondheim, og hadde støtte fra ABM-utvikling. En skole fikk også tilbud om å arbeide med formidling av sine forskningsresultater sammen med to kunstnere. Resultatene, collage og film, ble vist på Trondheim kunstmuseum i uke 43-44.

Spor gjennom ingenmannsland

Spor gjennom ingenmannsland2.-8. mars 2009 ble teaterforestillingen «Spor gjennom ingenmannsland» spilt for ungdomsskolen i Arkivsenteret på Dora. Forestillingen formidlet arkiv og historie gjennom et vandreteater i Dora.

Forestillingentok utganspuntk i historier fra arkivene og ble utviklet som devised theatre sammen skuespiller som improviserte fram forestillingen sammen  med en 8-klasse (referensgruppe).  Regissør var Erik Schøyen og dramapedagog Lene Helland Rønningen. Forestillingen er nyskapende på flere måter og representerte noe helt nytt innen arkivformidling.

I 2010 ble forestillingen omarbeidet og vist for videregående skole.

Forestilngen ble vist for 2000 skoleelever.

Her kan du lese om prosjektet og om arbeidsprosessen som førte fram til forestillingen «Spor gjennom ingenmannsland».