For skolen

Vi oppbevarer en mengde kilder om vår lokalhistorie som kan brukes i undervisning i grunnskole og videregående skole, og skoleklasser er hjertelig velkommen for å arbeide med disse.

Vi har en egen avdeling i vår lesesal hvor elevgrupper kan arbeide uten å være redde for å forstyrre andre. Det er også mulig å få en omvisning inne i arkivene.

Ta kontakt med Statsarkivet på e-post eller telefon 73 88 45 00 så kan vi hjelpe til å sammenstille materiale om temaer som dere ønsker å arbeide med.