Liste over skolearkiv

Det kan være vanskelig å spore opp arkivene etter skoler, ettersom skolene ofte har skiftet navn gjennom årenes løp. Ikke sjelden har de gått fra å være private til å bli kommunale, fylkeskommunale eller statlige. Iblant har også utdanningen blitt endret. En del meieriskoler, landbruksskoler og skogskoler ble til videregående skoler i 1990-årene. Private elevhjem ble til statlige spesialskoler etter 1951. Noen av disse ble kompetansesenter i 1990-årene. Arkivene etter enkelte skoler kan derfor ligger spredt i flere arkivinstitusjoner, og under flere ulike navn. Ikke sjelden er arkivene før og etter en omorganisering blandet sammen.

Her følger en liste over alle skolearkiv i Arkivsenteret. Skolene er satt opp alfabetisk, uten å ha blitt kategorisert. Vi har forsøkt å få med alle navn som skolene gjennom tidene har hatt

OBS!  Det finnes noen elevprotokoller fra eldre landbruksskoler i amtmennenes arkiv i Statsarkivet, som ikke er med i denne listen. Militære skoler finnes hos Statsarkivet og NTNU UB og er heller ikke med i listen.

Møre og Romsdal

 • Fysiokjemikerskolen i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene Statsarkivet
 • Molde offentlige skole       Statsarkivet
 • Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda  Statsarkivet
 • Møre og Romsdal ingeniørhøgskole   Statsarkivet
 • Nesset lærerskole     Statsarkivet
 • Nordmøre amtsskule / fylkesskule / Romsdal fylkesskule   Statsarkivet
 • Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie   Statsarkivet
 • Tingvoll statsrealskule/ Tingvoll gymnas   Statsarkivet
 • Voldens høiere Almueskule med annecteret Dannelsesanstalt for Almueskolelærere  Statsarkivet
 • Volda lærerskule   Statsarkivet
 • Trondheim Helsefaghøgskole  (THH) med desentralisert vernepleierutdanning i Kristiansund  – se  Trondheim Helsefaghøgskole  Statsarkivet

Sør-Trøndelag

 • Adolf Øien vgs IKA
 • Aftret skolekrets (Selbu) IKA
 • Agdenes skole (Ørland) IKA
 • Akset folkeskole (Hitra) IKA A
 • kset skolekrets (Hitra) IKA
 • Almås skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Alstad skole (Hemne) IKA
 • Amdals krets (Selbu) IKA
 • Andersskog skolekrets (Hitra) IKA
 • Asklund skolekrets (Frosta) IKA
 • Asmundvåg skole (Hitra) IKA
 • Asøya skole (Ørland) IKA
 • Aune/Hagen skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Aune/Rognes skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Aunegrendens skoledistrikt (Holtålen) IKA
 • Aunes og Haugens folkeskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Aursund omgangsskole (Røros) IKA
 • Austrått skole (Ørland) IKA
 • Bakklandet skole (Spesialskole, særskole) Byarkivet
 • Balsnes skolekrets (Hitra) IKA
 • Balsnes skolekrets (Hitra) IKA
 • Barman skole (Hitra) IKA
 • Berg skole Byarkivet Bergstaden kretsskole (Røros) IKA
 • Bergstadens almueskole (Røros) IKA
 • Berntsen og Føynes skole  Statsarkivet
 • Bispehaugen skole Byarkivet
 • Bispeøyene skolekrets (Hitra) IKA
 • Bjerkan skole (Hemne) IKA
 • Bjerkeli skolekrets i Budal (Midtre Gauldal) IKA
 • Bjugn framhaldsskole (Bjugn) IKA
 • Bjørkan folkeskole (Hemne) IKA
 • Blussuvoll skole Byarkivet Bogen skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Bogen skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Borten skolekrets (Melhus) IKA
 • Bostad og Krokum skole (Klæbu) IKA
 • Botngard skole (Bjugn) IKA
 • Bottenvåg skolekrets (Hitra) IKA
 • Brandvik skole (Bjugn)IKA
 • Bratsberg skole Byarkivet
 • Brattli skole (Orkdal) IKA
 • Breidablikk skole (Frosta) IKA
 • Breidablikk skole (se Tiller kommune for eldre materiale) Byarkivet
 • Brekken omgangsskole (Røros) IKA
 • Brundalen skole  Byarkivet, se også Sør-Trøndelag fylkes husflidsskole  Statsarkivet
 • Brundalen vgs IKA
 • Budal skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Budal skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Buktåsen skole (Hemne) IKA
 • Burøy skolekrets (Hitra) IKA
 • Buset skole (Frosta) IKA
 • Buset skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • By skolekrets (Orkdal) IKA Byåsen skole Byarkivet
 • Børsa fortsettelsesskole (Skaun) IKA
 • Børsa framhaldsskole (Skaun) IKA
 • Bøåsæter skolekrets (Oppdal) IKA
 • Charlottenlund barneskole Byarkivet
 • Charlottenlund ungdomsskole Byarkivet
 • Charlottelund vgs IKA
 • Daghøyskolen   Byarkivet
 • Dagskolen Byarkivet
 • Dahls skolekrets (Melhus) IKA
 • Dalgård skole Byarkivet
 • Djupsjølia skolekrets (Røros) IKA
 • Dolmøy skole (Hitra) IKA
 • Dragsten skole (Selbu) IKA
 • Drivdalen skolekrets (Oppdal) IKA
 • Eberg skole Byarkivet
 • Eggaodden skole (Selbu) IKA
 • Egkleven/Eggkleiva folkeskole (Skaun) IKA
 • Eide skole (Bjugn) IKA
 • Eide skole (Hemne) IKA
 • Eide skole (Holtålen) IKA
 • Eidem skole (Selbu) IKA
 • Eidems skolekrets (Selbu) IKA
 • Einumflatens skolekrets (Skaun) IKA
 • Ekli skolekrets (Orkdal) IKA
 • Elgåen skolekrets (Røros) IKA
 • Ellen Ofstad skole Statsarkivet
 • Elven skolekrets (Ørland) IKA
 • Elverhøy folkeskole (Melhus) IKA
 • Elverhøy skole (Melhus) IKA
 • Engan folkeskole (Holtålen) IKA
 • Engan skole (Holtålen) IKA
 • Engan skolekrets (Oppdal) IKA
 • Engen skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Engen/Folstad skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Ergoterapihøgskolen i Trondheim – se Vernepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag Ervik Skole (Bjugn) IKA
 • Evjen framhaldsskole (Orkdal) IKA
 • EVO  (Enhet for voksenopplæring) Byarkivet
 • Fagerenget skole (Bjugn) IKA
 • Fagerhaug skole (Oppdal) IKA
 • Fagerhaug skolekrets (Oppdal) IKA
 • Feragen skolekrets (Røros) IKA
 • Fjellvær skolekrets (Hitra) IKA
 • Fjellværøy framhaldsskole (Hitra) IKA
 • Flatåsen skole Byarkivet
 • Flora skolekrets (Selbu) IKA
 • Flægstad/Flekstad skole (Frosta) IKA
 • Fløttum skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Fløttum skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Flå kretsskoler (Melhus) IKA
 • Folkvang skolekrets (Frosta) IKA
 • Forbygda skole (Midtre Gauldal) IKA
 • Forbygda skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Forseth skolekrets (Klæbu) IKA
 • Forsetmo skolkrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Forsnes skolekrets (Hitra) IKA
 • Fortsettelsesskolen i Tiller (1905 – 1911) Byarkivet
 • Fossum folkeskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Fossum skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Fossum skolekrets Bjerkeli skolekrets i Budal (Midtre Gauldal) IKA
 • Framhaldsskolen i Melhus (Melhus) IKA
 • Fredheim folkeskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Fredheim skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Frosta framhaldsskole (Frosta) IKA
 • Furuhaugen skole Byarkivet Fånes skole (Frosta) IKA
 • Fysiokjemikerskolen i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene Statsarkivet
 • Galåen skolekrets (Røros) IKA
 • Gangås skole (Orkdal) IKA
 • Garten skole (Ørland) IKA
 • Gaustad skole (Byneset kommune) Byarkivet
 • Gerhard Schønings Skole se Trondhjems borgerlige Realskole
 • Gerhard Schøning vgs  IKA
 • Gildset folkeskole (Holtålen) IKA
 • Gildset skole (Holtålen) IKA
 • Gildsetmo skoledistrikt (Holtålen) IKA
 • Giseth skolekrets (Frosta) IKA
 • Gjølga/Solheim skole (Bjugn) IKA
 • Gjølme skole (Orkdal) IKA
 • Glørstad skole (Hitra) IKA
 • Gløshaugen offentlige skole for døve ( Lyngs taleskole)  Statsarkivet
 • Glåmos folkeskole (Røros) IKA
 • Grande skole (Ørland) IKA
 • Granskogen skole Byarkivet
 • Grøt folkeskole (Holtålen) IKA
 • Grøt skole (Holtålen) IKA
 • Grøtte folkeskole (Selbu) IKA
 • Grøtte skolekrets (Orkdal) IKA
 • Gyllands folkeskole (Melhus) IKA
 • Hage skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Hallset skole Byarkivet
 • Harberg skole (Ørland) IKA
 • Haugen skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Haugen skolekrets (Oppdal) IKA
 • Hauka skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Helgebostad skolekrets (Hitra) IKA
 • Heløysund skolekrets (Hitra) IKA
 • Hemne fortsettelsesskole (Hemne) IKA
 • Hemne framhaldsskole (Hemne) IKA
 • Herø skolekrets (Hitra) IKA
 • Hessdalen folkeskole (Holtålen) IKA
 • Hessdalen skole (Holtålen) IKA
 • Hindbjørgen skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Hitterdalen omgangsskole (Røros) IKA
 • Hjelpepleierskolen i vernepleie  – Vernepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag  Statsarkivet
 • Hoeggen skole Byarkivet
 • Hofset skole (Hemne) IKA
 • Holden skolekrets (Hemne) IKA
 • Hollum folkeskole (Melhus) IKA
 • Holtålen folkeskole (Holtålen) IKA
 • Holtålen skoledistrikt (Holtålen) IKA
 • Hopsjø skole (Hitra) IKA
 • Horg folkeskole (Melhus) IKA
 • Horg fortsettelsesskole (Melhus) IKA
 • Horg skoledistrikt (Melhus) IKA
 • Hoston skole (Orkdal) IKA
 • Hov folkeskole (Holtålen) IKA
 • Hov skole (Holtålen) IKA
 • Huseby skole Byarkivet
 • Hyttbakken skole (Selbu) IKA
 • Hyttfossen privatskole (Klæbu) IKA
 • Hådalen skolekrets (Røros) IKA
 • Hårberg framhaldsskole (Ørland) IKA
 • Hårstad skole Byarkivet Haarstadske legats Skole (Tiller kommune) Byarkivet
 • Ila skole Byarkivet
 • Imsterfjorden skole (Ørland) IKA
 • Inderøy ungdomsskole (Inderøy) IKA
 • Innbygda skole (Selbu) IKA
 • Innstrand skole (Ørland) IKA
 • Innstranda skole (Selbu) IKA
 • Jøssund folkeskole (Bjugn) IKA
 • Jøssund framhaldsskole (Bjugn) IKA
 • Jåren-Råbygda skole (Skaun) IKA
 • Kalvskinnet skole Byarkivet
 • Katedralskolen i Trondheim  Statsarkivet
 • Kattem skole Byarkivet
 • Kirksæter folkeskole (Hemne) IKA
 • Kjønsvik skolekrets (Hemne) IKA
 • Kjøra skole (Orkdal) IKA
 • Kjøtrød skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Kleivgardane skolekrets (Oppdal) IKA
 • Klæbu framhaldsskole (Klæbu) IKA
 • Klæbu seminar / Levanger lærerskole   Statsarkivet
 • Klæbu søndre omgangsskoledistrikt (Klæbu) IKA
 • Knarrlagsund framhaldsskole (Hitra) IKA
 • Knarrlagsund krets (Hitra) IKA
 • Kolstad skole Byarkivet
 • Kotsøy skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Krakvåg skolekrets (Ørland) IKA
 • Krogstad folkeskole (Melhus) IKA
 • Kulset folkeskole (Selbu) IKA
 • Kvammen skolekrets (Hitra) IKA
 • Kvenvær skolekrets (Hitra) IKA
 • Kvålsvoll skolekrets (Orkdal) IKA
 • Lade skole Byarkivet
 • Lademoen skole Byarkivet
 • Leira offentlige skole   Statsarkivet
 • Leksa skolekrets (Ørland) IKA
 • Lian skole (Hemne) IKA
 • Lianvatnet skole Byarkivet
 • Lie/Lian (Hemne) IKA
 • Likrogen skole (Hemne) IKA
 • Lilleby skole Byarkivet Ljaamo skolekrets (Orkdal) IKA
 • Logopedisk senter Byarkivet
 • Lund folkeskole (Melhus) IKA
 • Lundamo folkeskole (Melhus) IKA
 • Lyngen folkeskole (Melhus) IKA
 • Lyngs taleskole  – se Gløshaugen offentlige skole for døve  Statsarkivet
 • Lyngstad folkeskole (Inderøy) IKA
 • Lyngstad skolekrets (Inderøy) IKA
 • Lysklett skolekrets (Klæbu) IKA
 • Lysøy skole (Bjugn) IKA
 • Løhre skolekrets (Melhus) IKA
 • Løkli folkeskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Løkli skole (Midtre Gauldal) IKA
 • Løkli skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Markaplassen skole Byarkivet
 • Mebond folkeskole (Selbu) IKA
 • Melby og Vasbygdens folkeskoler (Skaun) IKA
 • Meldal vgs IKA
 • Meldal yrkesskole  IKA, Statsarkivet
 • Melhus folkeskole (Melhus) IKA
 • Melhus kommunale realskole (Melhus) IKA
 • Melhus middelskole (Melhus) IKA
 • Midtre Hauka skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Mjønes folkeskole (Hemne) IKA
 • Moe skole (Orkdal) IKA
 • Moe skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Moen folkeskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Moen skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Moholt vgs IKA
 • Monset skole (Orkdal) IKA
 • Moslettens skoledistrikt (Selbu) IKA
 • Nardo skole Byarkivet
 • Nerhoel folkeskole (Oppdal) IKA
 • Nerhoel skolekrets (Oppdal) IKA
 • Nes framhaldsskole (Bjugn) IKA
 • Nesset skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Nesvold folkeskole (Holtålen) IKA
 • Nesvold skole (Holtålen) IKA
 • Nidareid vgs IKA
 • Nidarvoll skole Byarkivet
 • Nidelven skole Byarkivet Nordbygda folkeskole (Frosta) IKA
 • Nordbygda skolekrets (Frosta) IKA
 • Nordsets og Uglens skolekrets (Klæbu) IKA
 • Norges Tekniske Høgskole (flere  fakulteter og institutter) Statsarkivet (Vitnemål på NTNU hovedarkivet)
 • Norske kvinners Sanitetsforenings sykepleieskole i Trondheim  Statsarkivet
 • Ny Jord Solhaug skole (Bjugn) IKA
 • Nyborg skole Byarkivet
 • Nyland skole (Hemne) IKA
 • Nyplassen skoledistrikt (Røros) IKA
 • Nypvang skole Byarkivet
 • Næsset folkeskole (Frosta) IKA
 • Observasjonsskolen, se Osloveien skole Oddan skolekrets (Hemne) IKA
 • Ofstad skole (Orkdal) IKA
 • Okstad skole Byarkivet
 • Oksvoll skole (Bjugn) IKA
 • Omgangsskolen i Hemne IKA
 • Omgangsskolen i Lade sogn (1838 – 1863) Byarkivet
 • Omgangsskolen i Malvik sogn (1832 – 1857) Byarkivet
 • Omgangsskolen på Byneset Byarkivet
 • Opdal private ungdomsskule  Statsarkviet
 • Oppdal framhaldsskole (Oppdal) IKA
 • Oppdal husmorskole (Oppdal) IKA
 • Oppdal ungdomsskole (Oppdal) IKA
 • Opphaug skole (Ørland) IKA
 • Opøien skole (Orkdal) IKA
 • Orkanger barneskole (Orkdal) IKA
 • Orkanger folkeskole (Orkdal) IKA
 • Orkanger framhaldsskole (Orkdal) IKA
 • Orkanger interkommunale realskole (Orkdal) IKA
 • Orkanger ungdomsskole (Orkdal) IKA
 • Orkdal framhaldsskole (Orkdal) IKA
 • Orkdal videregående skole (Orkdal) IKA
 • Orkedalsørens folkeskole (Orkdal) IKA
 • Orkland framhaldsskole (Orkdal) IKA
 • Osloveien skole Byarkivet
 • Presthus skolekrets (Frosta) IKA
 • Ranheim skole Byarkivet
 • Renaa skolekrets (Selbu) IKA
 • Ringve vgs IKA
 • Rise skolekrets (Oppdal) IKA
 • Romolslia skole Byarkivet
 • Rosenborg skole Byarkivet
 • Rosmælen skole (Melhus) IKA
 • Rosten skole (Tiller kommune) Byarkivet
 • Rove skole (Orkdal) IKA
 • Rugeldal skolekrets (Røros) IKA
 • Rye skole Byarkivet
 • Røe skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Rønningen skole (Orkdal) IKA
 • Rønningen skolekrets (Klæbu) IKA
 • Rønsberg skolekrets (Selbu) IKA
 • Røros Bergstads 1., 2., og 3. faste skole (Røros) IKA
 • Røros folkeskole (Røros) IKA
 • Røros framhaldsskole (Røros) IKA
 • Røros høyere almenskole/middelskole (Røros) IKA
 • Røros håndarbeidsskole (Røros) IKA
 • Røros kommunale middelskole (Røros) IKA
 • Røros skriveskole (Røros) IKA
 • Røros syskole (Røros) IKA
 • Røros trearbeidsskole (Røros) IKA
 • Rørosgård skole (Røros) IKA
 • Rørøy skole (Hitra) IKA
 • Røstkværvets skoledistrikt (Hemne) IKA
 • Røstum skole (Byneset kommune) Byarkivet
 • Røstvig skole (Hemne) IKA
 • Sandnes skole (Bjugn) IKA
 • Sandvollan folkeskole (Inderøy) IKA
 • Saupstad skole Byarkivet
 • Selbu arbeidsskole (Selbu) IKA
 • Selbu framhaldsskole (Selbu) IKA
 • Selbu realskole (Selbu) IKA
 • Selsbakk skole Byarkivet
 • Singsaker skole Byarkivet
 • Singsås framhaldsskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Singsås skole (Midtre Gauldal) IKA
 • Singsås skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Singsås ungdomsskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Sivilforsvarets skole Trondheim    Statsarkivet
 • Sjetne skole Byarkivet
 • Sjøbygda-Vikvaret skolekrets (Selbu) IKA
 • Sjøen krets (Klæbu) IKA
 • Skaun framhaldsskole (Skaun) IKA
 • Skjetlein vgs IKA
 • Skjærli skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Skjøstad skole (Byneset kommune) Byarkivet
 • Sletten skolekrets (Klæbu) IKA
 • Slind folkeskole (Selbu) IKA
 • Smågesjø skole (Hitra) IKA
 • Smågesjø skolekrets (Hitra) IKA
 • Sodin skole (Hemne) IKA
 • Soknedal folkeskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Soknedal framhaldsskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Soknedal framhaldsskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Soknedal skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Solbakken skole Byarkivet
 • Solbu skole (Orkdal) IKA
 • Solheim skole (Bjugn) IKA
 • Sosialhøgskolen, Trondheim (med Barnevernspedagogutdanningen og -Etter- og videreutdanningen )    Statsarkivet
 • Spongdal skole (Byneset kommune) Byarkivet
 • St. Olavs Hospitals skole Byarkivet
 • Stabbursmoen skole Byarkivet
 • Stamnesdalen folkeskole (Hemne) IKA
 • Statens bergskole Statsarkivet
 • Statens næringsmiddelstekniske skole Statsarkivet
 • Steindal skole Byarkivet
 • Stavne skole, se Osloveien skole Storfosna skole (Ørland) IKA
 • Stavset skole Byarkivet
 • Storlidalen skolekrets (Oppdal) IKA
 • Strand skolekrets (Hitra) IKA
 • Strand, Vedø, Utseth skolekrets (Hitra) IKA
 • Strinda og Malvik yrkesskole IKA
 • Strinda skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Strindheim skole Byarkivet
 • Strøm skole (Hitra) IKA
 • Stølen skolekrets (Oppdal) IKA
 • Støren folkeskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Støren fortsettelsesskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Støren framhaldsskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Støren hovedssogn (Midtre Gauldal) IKA
 • Støren lærerskole   Statsarkivet
 • Støylen skole (Orkdal) IKA
 • Sunnland skole Byarkivet
 • Svanem folkeskole (Hemne) IKA
 • Svardal og Endal skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Sverresborg skole Byarkivet
 • Svorkbygda skole (Orkdal) IKA
 • Svorkmo skole (Orkdal) IKA
 • Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag   Statsarkivet
 • Særskolen, se Bakklandet skole Sølberg skole (Orkdal) IKA
 • Søndagsskolen i Trondheim  – privatarkiv 102  Statsarkivet
 • Søndre Sjøbygden og Kulset skolekrets (Selbu) IKA
 • Søndre Sørbygdens skolekretser (Midtre Gauldal) IKA
 • Sør Hauka skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Sør-Trøndelag fylkes husflidsskole / Ellen Ofstad Statsarkivet
 • Sør-Trøndelag fylkes husflidsskole – Valsetbakken  Statsarkivet
 • Sør-Trøndelag husmorskole   Statsarkivet Søtvik – Eide skole (Bjugn) IKA
 • Taftø skole (Hemne) IKA
 • Tambartun skole/kompetansesenter   Statsarkivet
 • Tandvik skole (Hemne) IKA
 • Tanem skolekrets (Klæbu) IKA
 • Tarva skole (Bjugn) IKA
 • Tarven – Møllergård skole (Bjugn) IKA
 • Tautra skole (Frosta) IKA
 • Tilseth/Aune skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Tonstad skole Byarkivet
 • Torsvang skole (Bjugn) IKA
 • Torve fastskole (Oppdal) IKA
 • Torve skolekrets (Oppdal) IKA
 • Trolla skole Byarkivet
 • Trondheim aftenskole og Trondheim fagskole/yrkesskole  Statsarkivet Trondheim
 • Helsefaghøgskole  (THH)   Statsarkivet
 • Trondheim ingeniørhøgskole Statsarkivet
 • Trondheim kommunale kulturskole Byarkivet
 • Trondheim kommunale middelskole Byarkivet
 • Trondheim kommunale spesialskole, se Bakklandet skole
 • Trondheim kommunale tvangsskole, se Osloveien skole
 • Trondheim lærerhøgskole  Statsarkivet
 • Trondheim maritime høgskole Statsarkivet
 • Trondheim maskinistskole   Statsarkivet
 • Trondheim offentlige skole for  døve   Statsarkivet
 • Trondheim Røde kors sykepleierhøgskole   Statsarkivet
 • Trondheim økonomiske høgskole Statsarkivet
 • Trondhjems borgerlige realskole   Statsarkivet, Byarkivet, NTNU UB
 • Trondhjems garnisonsskole   – se privatarkiv 100  Statsarkivet
 • Trondhjems Handelsskole   –  se privatarkiv 99   Statsarkivet
 • Trondhjems kommunale Husmorskole Byarkivet
 • Trondhjem musikkskole, 1911-73,  PA  113 NTNU UB
 • Trondhjems offentlige tegneskole  –  se privatarkiv 98  Statsarkivet
 • Trondhjems tekniske Aftenskole Byarkivet
 • Trondhjems tekniske Læreanstalt Statsarkivet, NTNU UB
 • Tømmervik skolekrets (Hitra) IKA
 • Tømmesdalens folkeskole (Melhus) IKA
 • Ugla skole Byarkivet
 • Uglem og Eidem skolekrets (Selbu) IKA
 • Ulvøen skolekrets (Hitra) IKA
 • Ulvøen, Strand, Fjeldvær, Gjevik krets (Hitra) IKA
 • Ustad skole (Orkdal) IKA
 • Uthaug skole (Ørland) IKA
 • Utleira skole Byarkivet
 • Utset skolekrets (Hitra) IKA
 • Vagnild folkeskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Vagnild skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Valdum folkeskole (Melhus) IKA
 • Valsetbakken / Sør-Trøndelags fylkes husflidsskole  Statsarkivet
 • Vaslag skolekrets (Hemne) IKA
 • Vasslagvaagen skole (Hemne) IKA
 • Vassli skole (Hemne) IKA
 • Venn skole (Skaun) IKA
 • Vernepeleierskolen, Klæbu  – se Vernepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag  Statsarkivet
 • Vernepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag     Statsarkivet
 • Viggens folkeskole (Skaun) IKA
 • Viken folkeskole (Røros) IKA
 • Viken skolekrets (Røros) IKA
 • Vikhov offentlige skole for hørselhemmede  Statsarkivet
 • Viktil skole (Frosta) IKA
 • Vikvarvet folkeskole (Selbu) IKA
 • Vikvarvet skole (Selbu) IKA
 • Vikåsen skole Byarkivet
 • Vingvagen skole (Ørland) IKA
 • Vinje framhaldsskole (Hemne) IKA
 • Vinje skole (Hemne) IKA
 • Vinje skoledistrikt (Hemne) IKA
 • Vinjeøra folkeskole (Hemne) IKA
 • Vinjeøra framhaldsskole (Hemne) IKA
 • Vognild skolekrets (Oppdal) IKA
 • Vollan skole (Oppdal) IKA
 • Vaage folkeskole (Hemne) IKA
 • Wahl krets (Bjugn) IKA
 • Yrkesskolen Byarkivet
 • Ytre Kvenvær skole (Hitra) IKA
 • Øie folkeskole (Melhus) IKA
 • Ørens folkeskole (Orkdal) IKA
 • Ørland framhaldsskole (Ørland)
 • IKA Ørland statsrealskole
 • Statsarkivet Øverbygda skole (Selbu) IKA
 • Øye skole (Melhus) IKA
 • Ålen fortsettelsesskole (Holtålen) IKA
 • Ålen framhaldsskole (Holtålen) IKA
 • Årlivoll skole (Orkdal) IKA
 • Åsen folkeskole (Melhus) IKA
 • Åsen skole (Frosta) IKA
 • Aasenhus folkeskole (Midtre Gauldal) IKA
 • Aasenhus skolekrets (Midtre Gauldal) IKA
 • Åsheim barneskole Byarkivet
 • Åsheim skole (se Leinstrand kommune for eldre materiale) Byarkivet
 • Åsheim ungdomsskole Byarkivet
 • Åsvang skole Byarkivet
 • Åsveien skole Byarkivet
 • Åtlo skole (Frosta) IKA

 

Nord-Trøndelag

 • Alstad folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Alstadhaug/Nesheim skolekrets (Levanger) IKA
 • Balhald skole (Verdal) IKA
 • Balhold skolekrets (Verdal) IKA
 • Bangs folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Bjartan (Verdal) IKA Bragstad skole (Inderøy) NTNU UB PA 26 Buland folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Dalaadalen skole (Meråker) IKA
 • Ekne skole (Levanger) IKA
 • Ekneskolene / Falstad skolehjem  Statsarkivet
 • Falstad skolehjem – Statsarkivet/Riksarkivet Oslo
 • Finne skole (Levanger) IKA
 • Flåmo og Tangen skoler (Meråker) IKA
 • Flåmo skole (Meråker) IKA
 • Forbygden skole (Stjørdal) IKA
 • Fordal folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Fosnes jenteskole  NTNU UB PA 26
 • Færsdalen skoler (Meråker) IKA
 • Garnes og Suul skolekrets (Verdal) IKA
 • Garnes skole (Verdal) IKA
 • Gederås folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Grubben skole (Meråker) IKA
 • Gullberget skole (Levanger) IKA
 • Halsen/Stjørdalshalsen folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Haukaa skole (Verdal) IKA
 • Hegra folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Hegra framhaldsskole (Stjørdal) IKA
 • Hegramo folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Helgaadalen skole (Verdal) IKA
 • Hofstad skolekrets (Stjørdal) IKA
 • Holmlien skolekrets (Verdal) IKA
 • Hustad skoledistrikt (Inderøy) IKA
 • Inderøy framhaldsskole (Inderøy) IKA
 • Innherred sykepleierhøgskole Statsarkivet
 • Inntrøndelag Husmorsskole/ Skatval videregående skole   Statsarkivet
 • Inntrøndelag yrkesskole       Statsarkivet
 • Jenteskolen på Fosnes  NTNU UB
 • Jullum skole (Stjørdal) IKA
 • Kilbygdens faste skole (Stjørdal) IKA
 • Klefstad (Kløvstad) skole (Inderøy) IKA
 • Kleivan videregående skole     Statsarkivet
 • Kopperå skole (Meråker) IKA
 • Kvam skole (Lierne) IKA
 • Kvamsmyren skole (Inderøy) IKA
 • Kveli skole (Lierne) IKA
 • Kverkill skolekrets (Inderøy) IKA
 • Kvislabakken skole (Stjørdal) IKA
 • Langstein folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Leangen skole (Levanger) IKA
 • Leira skole (Verdal) IKA
 • Leren (Leira) folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Levanger almueskole (Levanger) IKA
 • Levanger by folkeskole (Levanger) IKA
 • Levanger folkeskole (Levanger) IKA
 • Levanger lærerskole   – se Klæbu seminar  Statsarkivet
 • Lorås skole (Inderøy) IKA
 • Lyngstad skole (Inderøy) IKA
 • Lysaker skole (Levanger) IKA
 • Lysaker skole (Verdal) IKA
 • Lånke folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Lånke framhaldsskole (Stjørdal) IKA
 • Markabygda skole (Levanger) IKA
 • Meråker brugs skole (Meråker) IKA
 • Meråker framhaldsskole (Meråker) IKA
 • Meråker realskole (Meråker) IKA
 • Meråker skole (Meråker) IKA
 • Meråker tekniske aftenskole (Meråker) IKA
 • Moksnes/Haraldreina skole (Stjørdal) IKA
 • Mossing skole (Levanger) IKA
 • Mære Landbruksskole     Statsarkivet, NTNU UB
 • Namdal sykepleierhøgskole    Statsarkivet
 • Ness skole (Verdal) IKA
 • Nord-Leksdal skole (Verdal) IKA
 • Nordli framhaldsskole (Lierne) IKA
 • Nordli skole (Lierne) IKA
 • Norske kvinners sanitetsforenings sykepleieskole, Trondheim  Statsarkivet
 • Nustad skole (Meråker) IKA
 • Næsholmen skole (Meråker) IKA
 • Nøvik skole (Levanger) IKA
 • Okkenhaug skole (Levanger) IKA
 • Overholmen skole (Verdal) IKA
 • Reithaug skole (Levanger) IKA
 • Roan skole (Stjørdal) IKA
 • Rostad skole – se privatarkiv  473   Statsarkivet
 • Røra (Salberg) folkeskole (Inderøy) IKA
 • Røstad skole   Statsarkivet
 • Sakshaug nordre skoledistrikt (Inderøy) IKA
 • Sakshaug søndre skoledistrikt (Inderøy) IKA
 • Sakshaug vestre skoledistrikt (Inderøy) IKA
 • Sakshaug østre skoledistrikt (Inderøy) IKA
 • Salberg skoledistrikt (Inderøy) IKA
 • Sandvollan folkeskole (Inderøy) IKA
 • Selboe Værks skole (Meråker) IKA
 • Senne skole (Verdal) IKA
 • Sjøbygda skole (Verdal) IKA
 • Skatval videregående skole / Inntrøndelag Husmorsskole    Statsarkivet
 • Skjelbred skole (Lierne) IKA
 • Skjerve skole (Levanger) IKA
 • Skjesol/Solhaug skole (Levanger) IKA
 • Skolheim skole (Meråker) IKA
 • Skåle skole (Lierne) IKA
 • Snekkerskolen i Frol (Levanger) IKA
 • Solheim skole (Verdal) IKA
 • Sorte folkeskole  (Stjørdal) IKA
 • Statens skogsskole, Steinkjer  Statsarkivet
 • Steinkjer gymnas Statsarkivet
 • Stene skole (Inderøy) IKA
 • Stiklestad og Vinne skolekrets (Verdal) IKA
 • Stiklestad skole (Verdal) IKA
 • Stjørdal gutteskole og pikeskole  NTNU UB PA 26
 • Stjørdal framhaldsskole (Stjørdal) IKA
 • Stjørdal interkommunale realskole (Stjørdal) IKA
 • Stjørdal sløydskole (Stjørdal) IKA
 • Stjørdal yrkesskole     Statsarkivet
 • Stokkan skole (Inderøy) IKA
 • Stokkan/Fjeset skolekrets (Inderøy) IKA
 • Stordalen skole (Meråker) IKA
 • Stortangen skolekrets (Lierne) IKA
 • Suul skole (Verdal) IKA
 • Sørkilmo folkeskole (Stjørdal) IKA
 • Sør-Leksdal skole (Verdal) IKA
 • Sørli framhaldsskole (Lierne) IKA Sørli skole (Lierne) IKA
 • Tangen skole (Meråker) IKA
 • Teveldalen (Meråker) IKA
 • Tiller skolekrets (Verdal) IKA
 • Torbirkedalen skole (Meråker) IKA
 • Torsbjørk skole (Meråker) IKA
 • Tunnsjø skole (Lierne) IKA
 • Ulvilla skole (Verdal) IKA
 • Utøy skole (Inderøy) IKA
 • Vangberg skole (Verdal) IKA
 • Vassbygda skole (Stjørdal) IKA
 • Vedul skole (Levanger) IKA
 • Vera skole (Verdal) IKA
 • Verdal husflidsskole (Verdal) IKA
 • Verdal interkommunale realskole (Verdal) IKA
 • Verdal kommunale realskole (Verdal) IKA
 • Verdalsøra framhaldsskole (Verdal) IKA
 • Verdalsøra skole (Verdal) IKA
 • Verstad/Gran skolekrets (Inderøy) IKA
 • Vinge skole (Stjørdal) IKA
 • Vinne skole (Verdal) IKA
 • Volden skole (Verdal) IKA
 • Volden skolekrets (Verdal) IKA
 • Volden/Holmlid skolekrets (Verdal) IKA
 • Volhaug skole (Verdal) IKA
 • Volhaugen skole (Verdal) IKA
 • Vuku skolekrets (Verdal) IKA
 • Vuku sogns skoler (Verdal) IKA
 • Væren /Vera skole (Verdal) IKA
 • Ytterøens Værks faste skole (Levanger) IKA
 • Ytterøy skoledistrikt (Levanger) IKA
 • Øfsti skole (Stjørdal) IKA
 • Øren/Øra skole (Verdal) IKA
 • Aarstad skole (Verdal) IKA
 • Åsen framhaldsskole (Levanger) IKA
 • Åsen omgangsskole (Levanger) IKA

Nordland

 • Bodø lærerskole Statsarkivet
 • Forstvesenets planteskole i Bodø Statsarkivet
 • Høgskolesenteret i Nordland   Statsarkivet
 • Høgskolestyret i Nordland         Statsarkivet
 • Langbakken videregående skole/ Hemnes Offentlige skole      Statsarkivet
 • Narvik Tekniske Skole     Statsarkivet
 • Nesna lærerhøgskole  Statsarkivet
 • Nordland distriktshøgskole     Statsarkivet
 • Nordland fylkes sykepleierhøgskole   Statsarkivet
 • Nordland sykepleierhøgskole       Statsarkivet
 • Norske kvinners Sanitetsforenings sykepleierskole, Nordland  Statsarkivet
 • Røvika skole/ Fauske offentlige skole       Statsarkivet
 • Solhaug offentlige skole          Statsarkivet
 • Vefsn lærerskole      Statsarkivet