Bergverk

Her har vi lagt ut en oversikt over arkiver som kan være  relevante for den som forsker om bergverk og gruvedrift.

Statsarkivet i Trondheim

PA = privatarkiv

PL = personalia (lite privatarkiv etter en person, ofte bare noen legg eller en boks)

LO = Lokalia  (lite privatarkiv med tilknytning til en gård/sted, ofte bare noen legg eller en boks)

Privatarkiv, personalia, lokalia

 • Bachke, Anton Sophus, driftsbestyrer, bergskriver, bergmester i Tromsø. 1861 – 1915     PA 170
 • Bede Metal & Chemical Co. Ltd. Killingdal gruve 1895 – 1952, PA 107
 • Fosdalens bergverks aktieselskap. 1901-1989  PA 282
 • Hitra gruvedrift  1868-69  PL 307
 • Innset kobberverk  1717-1804  PA 167
 • Jenssen & Co 1802 – 1915 PA 603
 • Killingdal gruber  1891-1891  PA 317
 • Killingdal Grubeselskab 1895 – 1989  PA 261
 • Killingdal grubeselskap a/s 1895-1989  PA 261
 • Killingdal grubeseskap 1895-1952  PA 107
 • Killingdal grubeselskap 1895-1969 PL 337
 • Kvikne kobberverk. 1717 – 1804 ,PA 167
 • Kjøli gruber  1880-1948  PA 261
 • Kongens gruve  1964-1988  PA 261
 • Kvikne kobberverk 1739-1764  PA 236
 • Kvikne kobberverk  1717-1804  PA 167
 • Løkken verk 1695-1874 PA 168
 • Løkken verk 1703-1763  PA 236
 • Løkken verk 1804-1812 PA 240
 • Løkken verk 1742-1746  PA 158
 • Løkken jern- og metallarbeiderforening. 1909 – 1910  PA 281
 • Meråker brug a/s  1713-1937  PA 158
 • Meråker brug og carbidfabrikk 1898-1908  PA 158
 • Meråker brug 18887-1891  PA 170
 • Meråker smelteverk a/s 1904-2006  PA 595
 • Mostadmarken jernverk 1686  PL 399
 • Mostadmarken jernverk 1762  PA 236
 • Mostadmarken jernverk 1665-1672  PA 211
 • Mostadmarken jernverk 1686  PA 016
 • Nordenfjeldske grubeselskap  1866-1882  PA 571
 • Nordiske grubekompagni  a/s   1905-1912 PA 282
 • Norges vestkysts grubekompani 1886-1900 PA 144
 • Orkla Grube-Aktiebolag  1940-1965  PA 267
 • Ranens bly- og sølvverk 1860-1906  PA 155
 • Røros kobberverk 1804-1825  PA 240
 • Røros kobberverk 1653-1784 Lo 038
 • Røros kobberverk 1927-1980  PA 186
 • Røros kobberverk 1734-1764  PA 236
 • Røros kobberverk 1644-1932 PA 211
 • Røros kobberverk  1807  PA 10
 • Røros kobberverk  1792-1798  PA 16
 • Røros kobberverk  1822-1835  PA 18
 • Røros Kongens gruve  1796-1850  PA 14
 • Selbo kobberverk 1717-1761  PA 236
 • Selbo kobberverk  1793-1830  PA 73
 • Selbo kobberverk 1804-1826  PA 240
 • Selbo kobberverk 1713-1937  PA 158
 • Selbo kobberverk 1822-1835  PA 18
 • Selbo kobberverk 1792-1797  PA 16
 • Skogn kobberverk 1752-1755  PA 236
 • Skorovas gruber  1904-1992
 • St. Olavs jernverk 1856-1870  PA 55
 • Strinda kalkverk a/s 1940-1996  PA 505
 • Sulitjelma gruber a/s  1900-1952 PL 436
 • Ytterøy Mining Company  1865-1877 PA 170
 • Ytterøy Mining Company   1865-1867  PA 169
 • Ytterøy verk  1844-1867  PA 169
 • Ytterøy verk  1868-1869  PL 307
 • Ytterøy verk  1865-1877  PA 170
 • Øgsfjorden Malmfelter a/s  PE 124
 • Statlige arkiv
 • Bergmesteren i Nordland  1861-1968
 • Nordenfjeldske bergamt/Bergmesteren i det Nordenfjeldske distrikt/ Bergvesendet, Trondheimske bergdistrikt    1752-1976
 • Bergvesenet Trondhjemske distrikt: A/S Saude Zinkgruver  ca 1918-1924
 • Bergvesenet Trondhjemske distrikt: Rødfjellet Kisgruver  1915-1940
 • Bergvesenet: Norsk koksverk a/s 1964-1990 (personalmapper)
 • Bergvesenet:  Skorovas gruber 1948-1984
 • Bergverkenes formannsskole 1939-57   PA 651
 • Norges geologiske undersøkelse 1858-1975
 • Statens råstofflaboratorium 1908-1975
 • Goldscmidt Victor Moritz, professor i Statens råstofflaboratorium  1876-1981
 • Geofysisk malmleting 1930-1984
 • Chr. A. Munster,  i NGUs arkiv, 1885-1924
 • Løkken kobberverks jurisdiksjon 1729-1855
 • Norges tekniske høgskole, Bergavdelingen med underliggende institutter 1907-1987
 • Professor J.H.L. Vogts arkiv vedr. Christiania Universitets Metallurgiske Laboratorium – (i NTH Bergavdelingens arkiv) 1842-1914
 • Professor Thorolf Vogts arkiv – (i NTH Bergavdelingens arkiv)  1875-1982
 • Røros bergrett 1691-1813

 IKA-Trøndelag

 • Grong gruver
 • Oppdal gruvekompani

NTNU Universitetsbiblioteket

EINAR DØHL, 1897-1972, Privatarkiv nr.7 (Gunnerusbiblioteket)

Manuskript og trykte verk. Historie. Biografier og kåserier om div.personer. IOGT og avholdssaken. Pressehistorie. Div.kladder og manuskriptutkast. Materiale om og av Johan Falkberget. Brev. Div.materiale. Døhl-iana.Proveniens: Eystein Døhl. (Kjøp 1972.)

Esker med mulig relevans for gruvesamfunn:

2b b. Rørosiana

c. annet historisk stoff

3a/3b Biografier. Kåserier om personer

6 Div.kladder og manuskriptutkast

7 Materiale om og av Johan Falkberget

a. manuskript og avisartikler om Falkberget av Dahl
b. manuskript av Falkberget
c. div.tr.materiale av Falkberget
d. kåserier om Falkberget. Div.anmeldelser av Falkbergets bøker e. e.
e. Falkberget-iana

8a/8b Brev

a. til Døhl
b. fra Døhl
c. til Døhl fra Falkberget
d. fra Falkberget til andre personer
e. til Falkberget fra div.personer
f. mellom andre personer (bl.a redaktører av Nidaros)

9 Div.materiale

a. manuskripter av div.personer
b. Døhl-iana
c. Div.avisutklipp

GUNNAR STABELL, 1885-1964Privatarkiv nr. 22 (Gunnerusbiblioteket)

Arkivet inneholder slektsnotater vedk. familiene Krohg og Stabell m. fl. familier, gårdsdokumenter vedk. Kystad, Selsbakk og Munkvold m. fl. gårder, dokumenter etc. Før arkivet ble ordnet ble en del bilder overført til bibliotekets billedsamling.Proveniens: Gave fra dosent Nic. Stabell, Trondheim. (1969?)

Eske 8

Dokumenter vedk. andre gårder m.m., hvor medlemmer av fam. Krohg var medinteressenter.

a. Gårder. b. Gruver. Dokumenter vedk.:
1. Bogsbergs Grube.
2. Foldals Grube.
3. Gielsaae Hytte.
4. Liefild Grube.
5. Løkkens Kobberverk.
6. Mostamarken.
7. Selboe Kobberverk.
8. Tydal (Hammargruben).
9. Div. gruver.
10. Om Staal-harsel og Smidning. 2b1.tr.
11. Om Norkiøpings Messing Fabrique.

 

AUGUST SCHØNBECK ELLEFSEN, 1815 – 1879Privatarkiv nr. 51 (Gunnerusbiblioteket)

”…i 1860 bergmester i de Nordenfjeldske distrikter, boende i Trondhjem. Døde på Steinkjer.”

2 esker med kopibøker 1861 – 1878.

 

ANDERS JOHNSEN NUMMEDAL, 1967 – 1944Privatarkiv nr. 57  (Gunnerusbiblioteket)

adjunkt i Kristiansund.

Kopibok og korrespondanse 1909 – 1921, fortrinnsvis vedrørende geologiske funn.

 

BAARD IVERSEN Privatarkiv nr.66 (Gunnerusbiblioteket)

Opgjør Trøndelagen gruber

 

TRONDHJEMS CEMENTSTØBERI OG ENTREPRENØRFORRETNING  Privatarkiv nr. 290

Tegninger og noen fotografi av bl.a. Orkla grube A/S(div.bygg). Sulitelma AB gruber (støperi, silo). A/S Meraker Brug (heisetårn). Prøvetagningshus, Løkken

 

OKKENHAUG  Privatarkiv nr. 353

Serie G, Eske 8, Mappe 1, undermappe 1, dokument 25: et brev hvor Grong

grube er nevnt

 

ARBEIDERMINNEINNSAMLINGEN  Privatarkiv nr. 379

Ei mappe med intervju av arbeidere fra Kongsberg sølvverk.


Thorolf Vogt, 1888-1958  
Privatarkiv nr. Tek 2

Ms 185a-215, 219-235, 1498, 1500-1507, 1689

Professor i mineralogi og geologi. Arkivet omfatter årene: Ca 1917-1958.Arkivets omfang: 8.4 hyllemeter.

 

Johan Herman Lie Vogt, 1858-1932

Privatarkiv nr. Tek 4.

Ms. 216-219, 234, 310-659, 662-1272, 1287-1300

 Professor i mineralogi og geologi med malmforekomstlære og metallurgi for andre metaller enn jern.

Arkivet omfatter årene: Ca 1874-1931. Arkivets omfang ca 10 hyllemeter (98 arkivesker)

 

Christoffer Oftedahl, 1917-1982
Professor i geologi ved Norges tekniske høgskole. Privatarkiv nr. Tek 31


Otto Fredrik Borchgrevink, 1884-1978. Privatarkiv nr. Tek 40
Gruveingeniør ved Orkla gruber


Tore Brantenberg Privatarkiv nr. Tek 72

Eske 5, Lysbilder fra gruver

 

Bilder: NTNU UB har noen få bilder fra Røros kobberverk i sin bildesamling