Bøker

NTNU Universitetsbiblioteket og Statsarkivet har mange bøker om lokalhistorie, administrasjonshistorie og slektshistorie. De kan bestilles fra magasinene til lesesalen. Du kan også bestille bøker fra andre biblioteksfilialer innenfor NTNU til arkivsenterets lesesal. Det vil ta en dag før de kommer fram. For å låne fra våre bibliotek må du være registrert som låner.

Universitetsbibliotekets bøker er registrert i Oria.

Statsarkivet har sine bøker registrert i en interne database. Lesesalsvakten kan søke etter bøker for deg.

På lesesalen og i ekspedisjonen står en mengde referanselitteratur som kan brukes uten bestilling. For eksempel

  • bygdebøker fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.
  • oppslagsverk
  • håndbøker i slektsgransking
  • håndbøker i arkivforskning
  • adressebøker
  • kommuneforhandlinger for Trondheim m.m.

Uunnværlige bøker for den som skal forske i statsarkiv og kommunearkiv er:

  • Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene.
  • Alf Kiil: Arkivkunnskap statsarkiva.
  • Liv Mykland, Alf Masdalen: Arkivkunnskap kommunearkivene.
  • Sandberg og Stoa: Våre røtter. Håndbok i slektsforskning.

Disse bøkene står framme i lesesalsekspedisjonen.