Søket Lesesal ga ga 29 treff.:

Privatarkiv

Privatarkiv kan være arkiv etter personer, foreninger, bedrifter, gårder osv. Privatarkivene utgjør en stor del av vår kulturarv, som det er svært viktig å ta vare på.

Alle de fire arkivinstitusjonene i Arkivsenteret har gjennom årene tatt imot privatarkiv.

…på Arkivportalen. Arkivene er fritt tilgjengelig for bruk på våre lesesaler, og materialet er kun unntaksvis klausulert. Samlingene består av arkiv fra en rekke områder: kunnskaps- og vitenskapshistorie, kulturhistorie, bedriftsarkiv,…

Beskrivelser av hus

…perioden 1885-1940. Branntakstene ble ført av Magistrat eller byfogd i byene og av lensmannen på landsbygda. Det finnes en oversikt over branntakstene i en katalogperm på Arkivsenterets lesesal. Branntakster på…

God jul fra Arkivsenteret!

Arkivsenteret holder stengt fra og med lille julaften og ut året. Lesesalen er åpen igjen torsdag 2.januar, men vi gjør oppmerksom på at det denne dagen ikke er utvidet åpningstid….

Tinglysingsmaterialet

Statsarkivene har pantebøker og panteregistre fra statlige institusjoner:

Pantebøker er ofte håndskrevne rettsgyldige avskrifter eller gjenparter av dokumenter som er innlevert og godtatt til tinglysing.

Panteregistrene er registre som skal lette framfinningen i pantebøkene. De fleste dokumenter fra etter 1880 kan bestilles eller skrives ut.

…Statsarkivet, bestill da via e-post og bruk gjerne vårt bestillingsskjema  (saksbehandlingstid ca. 3 uker). Du kan også komme innom og få utskrift direkte på vår lesesalsskranke. Dokumenter som er eldre enn 1880…

Fødeklinikker og jordmødre i Trondheim

I Byarkivet finnes arkiv etter følgende jordmødre og fødeklinikker som var virksomme i Trondheim med omegn, dvs. Trondheim, Strinda, Byneset, Leinstrand, Bratsberg, Tiller og Klæbu.

Merk at dette er klausulert materiale, og at det derfor ikke kan utleveres i lesesalen. Ønsker du innsyn i disse protokollene må du sende en skriftlig henvendelse til den rette…

Arveskifte

…tilgjengelig på Arkivsenterets lesesal. Det finnes ofte årsvise personnavneregister til skifteprotokollene. Tips! Dersom skifteprotokoller mangler kan det finnes opplysninger i Amtmannens skiftedesignasjoner (hovedsakelig 1700-tall). Statsarkivet. Skifteprotokoller Frem til midten av…

Arkivveiledere

 

På Arkivsenteret Dora finnes arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor.

…deres virksomhet og hvilke arkiver de har skapt. Håndbøkene er tilgjengelig i vår lesesal Veiledningen på dette nettstedet er en sammensmeltning av deler av disse bøkene og arkivene som er avlevert til oss….

For skolen

…en egen avdeling i vår lesesal hvor elevgrupper kan arbeide uten å være redde for å forstyrre andre. Det er også mulig å få en omvisning inne i arkivene. Ta…

Teater

Alle privatarkivene som oppbevares hos NTNU UB er beskrevet i egne kataloger. Se NTNU UB kataloger på privatarkiv Privatarkivene i Statsarkivet er beskrevet i papirkataloger på lesesalsekspedisjonen. Samtlige kataloger vil…