Søket Lesesal ga ga 29 treff.:

Byggesaksarkiv og reguleringsplaner

Byggesaker og eiendomsinformasjon for Trondheim kommune finnes ved Trondheim byarkiv.

…du også tilgang til flyfoto for hele kommunen. Selve reguleringsplanene, eldre planer samt saksdokumenter som har ligget til grunn for reguleringsplanene finnes i Byarkivet, og kan studeres på Arkivsenterets lesesal….

Microfilm

For å skåne mye etterspurt arkivmateriale fra slitasje, har en del kildeserier blitt mikrofilmet. Materiale som er filmet lånes ikke ut i original på lesesalen. I steden får du benytte…

Statlige arkiver

De statlige arkivene oppbevares av Statsarkivet og dekker distriktet Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.

…ut her. Samtlige kataloger kan studeres på lesesalsekspedisjonen. Noen av våre mest brukte arkiver er arkivene etter: sorenskrivere og byfogder (her finnes for eks. pantebøker, panteregistre, skifteprotokoller, rettsprotokoller) prester (med…

Musikk

lesesalsekspedisjonen. Samtlige kataloger vil fremover også bli publisert på Arkivportalen.no. I oversikten forekommer følgende forkortelser: PA= privatarkiv PE= Personaliasamlingen P/L=Personalialokaliasamlingen Amici Cantus Gregoriani Nidrosiae PA 336 NTNU UB Enlid, Ole…

Besøke oss

Arkivsenteret i Trondheim holder til ved den tidligere ubåtbunkeren Dora 1 på Nyhavna, der arkivsamlingene er trygt bevart bak bunkerens massive betongvegger.

…tog er Lademoen. Her finner du post og e-postadresser til de ulike arkivinstitusjonene for skriftlige henvendelser. Åpningstider i lesesalen Statsarkivet og Universitetsbiblioteket – Onsdag og torsdag kl. 09-15 Trondheim byarkiv…

Allmenninger

…Omrids af enhver enkelts Historie af O. Olafsen” 1951– står på lesesalsekspedisjonen i en hvit perm (dekker Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland). Nord-Trøndelag egen bok om hvilke allmenninger som…

Matrikler

…filmede matrikler I Arkivsenteret finnes følgende matrikler for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. 1661 (mikrokort) med innbundet gårdsnavnsregister (står på lesesalsekspedisjonen) 1665 (mikrokort) – » – 1723 (mikrokort)…

Hvem eide gården?

…på mikrokort, og disse står på Arkivsenterets mikrofilmlesesal. Amtsregnskapene er fortsettelsen på lensregnskapene. I Statsarkivet finnes amtsregnskaper på mikrokort for perioden 1662-1686. Originalene ligger i Riksarkivet. Fogderegnskapene ligger i Riksarkivet….

Kart over gårder

…og teknisk etat i kommunene har også gjeldende kart, og noen eldre versjoner. Gamle håndtegnede kart er registrert i bokverket Gamle norske kart som står på vår lesesalsekspedisjon. I Arkivsenteret…

Pantebøker for Trondheim by

Slik finner du fram i Trondheims panteregistre og pantebøker

…i boken «Trondheim før Cicignon» opp eiere i Trondheim (basert på pantebøkene). Han har forsøkt å plassere inn eiendommene fra før 1681 etter dagens gatenett. Boken står på vår lesesal….