Søket Historiske bilder ga ga 13 treff.:

Liste over barnehjem

Barnehjem kunne være enten private, kommunale eller statlige. Det er ikke avleveringsplikt for arkiver etter private barnehjem, og derfor er det bare et fåtall som er bevart.

…PA 500 – barnehjem i Armenia. Lister og bilder. Statsarkivet Rostad barnehjem/ungdomshjem PA 320 Statsarkivet Små hjem – se Vestbyen ungdomshjem Sunnmøre barnehjem 1951-1955. 2 protokoller, bl.a. med lister over…

Musikk

…Ca 500 slåtter PA 168 NTNU UB Evensen, Gunvor Oepheus-kvartetten, Trøndernes Mandsangforening, noter, bilder, teksthefter, trykksaker… PA 140 NTNU UB Gerhard Schønings skole (Se også:Trondhjems borgerlige realskole) Sanger ved examens…

Teater

…fremover bli publisert på Arkivportalen.no. I oversikten forekommer følgende forkortelser: PA= privatarkiv PE= Personaliasamlingen P/L=Personalialokaliasamlingen Ansteinsson, Eli, Teaterhistorie, rollebilder m.m. PA 046 NTNU UB Bigumske skuespillerselskap 1829-30 se PA 173…