Veikart og brutegninger

Kart- og tegningssamling

Statarkivet har en kart- og tegningssamling med håndtegnede kart og tegninger, som kommer fra mange forskjellige arkiv. I katalogen over samlingen finnes en egen avdeling for veikart i Sør-Trøndelag. Sist i katalogen finnes også en avdeling med tegninger av bruer. Se katalog i PDF.

Haukebø bru

Vegvesenets arkiv

Vegkontorenes arkiv i Statsarkivet kan også inneholde tegninger av veier og bruer. Som regel ligger de i anleggsarkivene som vedlegg i saksmapper vedrørende enkelte veistrekninger.  Denne tegningen av Haukebø bro er finnet i Møre og Romsdal vegkontors arkiv, anleggsarkiv nr 215 (Boks Fa 41). I Nordland vegkontors arkiv finnes i tillegg en egen serie med bruarkiv – serie H. Sør-Trøndelag vegkontor har avlevert arkiv fra Brurevisjonen, serie O, som inneholder tegninger.

Kart og tegninger som er utarbeidet på Vegkontorene etter 1963 er ikke avlevert til statsarkivet, de  ligger igjen på vegkontorene.

I Vegdirektoratets arkiv finnes anleggsarkiv med informasjon om veganlegg i hele landet. Her finnes også et bruarkiv med mapper på den enkelte bru. Mappene går tilbake til 1800-tallet. Vegdirektoratet avleverer sine arkiver til Riksarkivet i Oslo. Her kan det også ligge tegninger.

Privatarkiv

Arkivet etter Stabell, Gunnar (PA 22) inneholder materiale om Jemtlands veianlegg, tegning av Høyset bro, Brubak bro, Hommelvig broen 110  U.C.D. Universitetsbiblioteket