Biler

Vegkontorets dataregister over biler

Statens vegvesen region midt (Steinkjer) har et register over biler fra hele landet. Dit kan du vende deg om du har understellsnummeret/chassinummeret på din bil. Du kan da få opplyst registreringsnummeret. Registreringsnummer må du ha for å søke videre i vegkontorenes arkiver.

Møre og Romsdal vegkontor – kartotek

Møre og Romsdal vegkontor har avlevert ett kartotek over gamle biler til statsarkivet. Det er sortert på bilens registreringsnummer (T-nummer. T står for Møre og Romsdal). I kartoteket  får man vite hvem som har eid bilen tidligere, tekniske data, salgssum osv. Kartoteket ligger i arkivet etter Ålesund trafikkstasjon og dekker perioden 1927-1989 – serie Fe Registreringskort for kjøretøy. I tillegg finnes bilregistre i protokoller med opplysninger om biler fra 1920-1970 – seriene Fa-Fd. NB!  Tidligere skiftet bilen registreringsnummer når den ble solgt utenfor fylket, ettersom bilnummeret anga eierens hjemfylke. Du må altså vite registreringsnummeret for å kunne finne fram i disse registrene og i kartoteket.

Vegkontorene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland
har ikke avlevert sine bilregistre/kartotek til statsarkivet – de ligger igjen på vegkontorene.

Amtmannens og politiets arkiv

I politiets og  amtmannens arkiver kan det av og til finnes opplysninger om gamle biler. Politiet i byene og amtmannen på landsbygda skulle nemlig fram til 1912 føre kontroll med motorvogner og sjåfører, samt gi kjøretillatelse. 1912-1967 hadde politiet ansvar for de oppgavene også for landsbygda. Søknadene om kjøretillatelse inneholder som regel detaljerte beskrivelser av motorvognen, hvordan den var testet, hvilken bruk den skulle ha osv. Tegninger ligger også  vedlagt. Politiet og amtmannen har overført det meste av sine arkiver vedrørende bilregistrering til Vegvesenet, men av og til kan man finne eldre søknader om kjøretillatelse osv. i politiarkivene og amtsarkivene. (Statsarkivet).