Vei, bru og bil

Biler

Er du på jakt etter opplysninger om en gammel bil eller dens tidligere eiere?

Les mer om hvor du kan finne opplysninger om gamle biler. 

Rettslige forhold – veier

Her finner du informasjon om

  • grunnerverv/ekspropriering
  • veiskjønn
  • omklassifisering, opptaking og nedleggelse av vei
  • rettigheter og plikter vedrørende veier
  • avkjørsler

Les mer om rettslige forhold – veier

Teknisk dokumentasjon – veier og bruer

Her finner du informasjon om

  • profiler
  • tegninger
  • beregninger
  • undersøkelser av grunnforhold
  • korrespondanse om veibygging osv.

Les mer om teknisk dokumentasjon på veier og bruer

Veikart og brutegninger

Oversikt over hvor du kan finne veikart og brutegninger.

Gamle veiarkiv

Er du interessert i veibygging og lignende før 1964? Vi har sammenstilt en administrasjons historisk oversikt som gjør det lettere å forske om veier og veibygging i eldre tid. Gå til informasjonsside om Veiarkiv.