Havn

Havnevesenet

Havnelovene bestemte at hver by skulle ha et havnestyre eller en havnekommisjon som skulle holde overoppsyn med havnevesenet. Også ladesteder og andre kommuner kunne ha havnevesen og i Trøndelag har vi bevart slike arkiver fra bl.a. Verdal, Orkanger, Malvik, Ørland, Stjørdal og Levanger. Det definitivt største er naturlig nok for Trondheim hvor vi har arkiver tilbake til 1825 og frem til 1970-tallet.

Det meste av disse arkivene handler om organiseringen av arbeidet på havna, bygging og utbedringer.

I tillegg finner vi hos Trondheim havnevesen hvilke skip som anløp kaia, både ”storfartøyer” og ”småfartøyer” fra 1911. Kaijournalene har informasjon om navn på skip og dets fører, når de ankom, hvor det skulle osv.  Det finnes også egne registrer over avgifter som ble betalt.

Havneingeniøren i Trondheim var ansatt for å lede de tekniske arbeidene ved havna.  I dette arkivet kan vi bl.a. finne lønningslister for ansatte fra 1885 og opplysninger om vannstanden.

Vi har også arkivet etter Dampskipsselskapet Orkla 1878-1909. Her finner vi protokoller som forteller hvem som sendte varer med båten, hvor mye og hvor varene skulle.

Materialet oppbevares i Trondheim Byarkiv