Båttegninger

Fiskeridirektoratets arkiv

Fiskeridirektorates arkiv inneholder ca. 1100 tegninger av båter, som oppbevares i Statsarkivet i Bergen. Det er for det meste tegninger av fiskebåter, men man kan også finne tegninger av forskningsfartøy, tollkryssere, passasjer og lastebåter, fiskerioppsynsskip, losskøyter, kabelfartøy, til og med en syketransportbåt.

De bevarte tegningene er blitt laget fra begynnelsen av 1920-årene til slutten av 1970-årene. Det er ofte de samme båttegnerne som går igjen innenfor de enkelte perioder. Flere av disse var tilknyttet Fiskeridirektoratets båtkontor. Les mer om tegningene i arkivet etter Fiskeridirektoratet på hjemmesidene til Statsarkivet i Bergen.