Her ser du en oversikt over arkiv etter rusinstitusjoner ved Arkivsenteret.

Bjerketun kursted, Namdalseid 1994-2001. Statsarkivet. PA 487

Kvammen Gård. Institusjon for ungdom med alvorlige atferdsproblemer, rusproblemer og psykiske problemer. IKA Trøndelag

Storbuankollektivet. Nedlagt ruskollektiv. Arkivskaper er Rustjenesten i Sør-Trøndelag. IKA Trøndelag

Trogstad. Institusjon for rusmisbrukere i Oppland. Klientmapper fra klienter i Sør-Trøndelag ble overført til Rustjenesten i Sør-Trøndelag og oppbevares nå i Arkivsenteret. IKA Trøndelag