Ligningsprotokoller

Ligningsprotokoller inneholder informasjon om skatteyterens inntekt, formue og skatt. Ligningsprotokollene er ført årsvis, så om du skal dokumentere 10 års yrkesvirksomhet må du bestille kopi fra 10 ulike ligningsprotokoller. Ligningskontorene var kommunale frem til 1965, deretter ble de statlige. Ligningsprotokollene ligger derfor før 1965 i kommunearkivene, og etter 1965 i Statsarkivet. Helt konsekvent har dog dette ikke blitt gjennomført, så om ligningsprotokollene mangler i kommunearkivet (IKA Trøndelag, Trondheim Byarkiv), lønner det seg å sjekke med Statsarkivet og vice versa.

Hvordan finner man frem i ligningsprotokollene?

Listene etter 1964 er ordnet etter personnummer. Eldre ligningsprotokoller er som oftest satt opp etter adresse/matrikkelnummer, men kan også være satt opp etter navn. Noen protokoller kan være ført etter yrke. Gifte kvinner er alltid ført opp etter mannen.

Ulike typer protokoller

Til og med 1956 ble all skatt betalt som etterskuddsskatt. En skatteliste fra 1924/-25 er dermed listen over skatt med grunnlag lagt i 1923. Fra 1957 gikk man over til å betale forskuddsskatt. Det finnes også separate ligningsprotokoller for tilfeller der ligningen har blitt klaget på. Mange ligningsarkiver inneholder også kladdelister. Disse inneholder selve utregningen av ligningen, og har detaljerte opplysninger fra selvangivelser/næringsoppgaver, ofte også fra tidligere år.

Hvordan får jeg kopi av ligningsprotokollene?

Ligningskontoret har inntektsopplysninger på data for de siste 10 årene. De har ligningsprotokoller på papir fra ca. 1980 og fremover. Eldre ligningsprotokoller finnes i Arkivsenteret. For å få kopi av de eldre ligningsprotokollene må du rette en skriftlig henvendelse til Statsarkivet (materiale etter 1965), IKA Trøndelag/Trondheim Byarkiv for materiale før 1965. Oppgi navn, personnummer, inntektsår og kommune der du bodde det aktuelle året. Og om du er kvinne og gift – oppgi navn og personnummer på din mann!
Opplysninger om inntekt er klausulerte i 60 år. Men man har rett til å se alle inntektsopplysninger om seg selv.

Se Arkivverkets veileder for Skatteopplysninger