Fartstid på sjøen

Mange etterspør dokumentasjon på sin fartstid på sjøen, blant annet for å dokumentere rett til pensjon.

Pensjonstrygden for sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn har et elektronisk medlemsregister som i prinsippet inneholder all pensjonsgivende fartstid for sjømenn født etter 1942 og informerer alle sjømenn om opptjent fartstid og pensjonsrett i god tid før fylte 60 år. Det vil bare i unntakstilfelle være aktuelt for den enkelte å dokumentere sin fartstid ytterligere. Du finner all relevant informasjon på deres hjemmeside.

Direktoratet for sjømenn

Riksarkivet overtok arkivene etter Direktoratet for sjømenn da dette ble avviklet i 1988. Her finnes det opplysninger om fartstid for de aller fleste sjømenn på norske skip i tiden fra andre verdenskrig til 1988.
For den som av ulike årsaker ønsker å dokumentere sin fartstid, kan det være aktuelt å kontakte Riksarkivet. For at Riksarkivet skal kunne finne de nødvendige opplysningene, må man oppgi fullt navn, også tidligere navn om navnet er endret, fødselsnummer og adresse. E-postadresse: riksarkivet@arkivverket.no

Sjømannshusene

Skulle det være aktuelt for deg å bestille dokumentasjon om din fartstid fra de Sjømannshusarkivene som er avlevert til Arkivsenteret (Statsarkivet) må du rette en skriftlig bestilling til Statsarkivet.

De eldre sjømansrullene brukes iblant av slektsforskere. Sjøfarshovedrullene for Trondheim 1883-1908 er dessverre sperret for bruk ettersom de er i svært dårlig stand.