Bosted

  • Jeg må dokumentere at jeg har bodd i Norge på 70-tallet for å få full pensjon – har dere slik dokumentasjon?
  • Kan dere opplyse om hvor min far flyttet i 1967?

Folkeregisterkort

Hva inneholder folkeregisterkortene?

Folkeregisterkortene inneholder informasjon om tidigere adresser, innflyttingsdato, familiemedlemmer, vigselsdato, utflyttingsdato og ny adresse.

Hvordan får jeg informasjon fra folkeregisterkortene?

Eldre folkeregisterkort avleveres til Statsarkivet. Men før du tar kontakt med Statsarkivet for å få dokumentert din botid/bosted bør du henvende deg til Folkeregisteret (Ligningskontoret/Skatteetaten) i den kommunen der du har bodd. Folkeregistrene har navneregister med opplysning om botid og bosted, og ofte er det nok å bestille en kopi av navneregisteret. Dersom du trenger å hente inn flere opplysninger, vil Folkeregisteret vise deg videre til Statsarkivet. De kan da også gi deg henvisning til hvilket folkeregisterkort i Statsarkivet som dine opplysninger finnes på. Uten henvisning fra Folkeregisteret er det vanskelig for Statsarkivet å finne frem i de gamle folkeregisterkortene.

Folkeregisterkortene er sperret for innsyn i 60 år. Men man har alltid rett å få ut informasjon fra kortene som gjelder en selv. Dersom du vil ha kopi av folkeregisterkort fra statsarkivet må du henvende deg skriftlig.

Hvordan er folkeregisterkortene ordnet?

Som regel er folkeregisterkortene ordnet etter utflyttingsdato, dødsdato eller dato for ”forsvinning”. Noen ganger finnes kort som er ordnet etter vigselsdato og innflyttingsdato. Men det finnes unntak. For eksempel har Trondheim folkeregister avlevert en serie hovedkort 1917-1987 som er ordnet etter gateadresse. Det finnes også kort som er ordnet etter nummersystem. Til disse finnes det navneregister hos Folkeregisteret, og uten å henvende seg dit først, kan vi ikke finne frem i materialet i det hele tatt.

Historikk

Folkeregister kunne opprettes fra og med 1905, i følge lov. Men det ble lovpålagt å føre folkeregister i alle kommuner først i 1946. Folkeregistrene var kommunale frem til 1965 da de ble statlige. De fleste folkeregisterkort er likevel avlevert til Statsarkivene, også fra den kommunale perioden.

De eldre folkeregistrene – som ble ført før loven om folkeregistre i 1946 – var ordnet på ulike måter. Gifte kvinner er som regel ført opp på mannens kort. Kortene er oftest ordnet enten på adresse eller alfabetisk på navn. Det kan finnes folkeregisterkort for tiden 1942-46 i kommunearkivene (de ble opprettet på grunnlag av rasjonerings- og ligningsregistre). Men det har ikke blitt avlevert slike til Byarkivet eller IKA i Arkivsenteret.