Omstreiferbarn

Arkiv etter Norsk misjon blant hjemløse sentralt finnes i Riksarkivet som privatarkiv 793. Klientmapper for omstreifere i hele landet finnes der.

I Arkivsenteret finnes  to arkiver etter barnehjem/arbeidskolonier drevet av Norsk misjon blant hjemløse, som inneholder opplysninger om omstreiferbarn:

Rostad barnehjem PA 320  Statsarkivet. Av personopplysninger inneholder arkivet fortegnelse over barn 1899-1937 og helsekort, attester, bankbøker 1920-38.

Svanviken arbeidskoloni, der barn bodde med sine foreldre, PA 295 Statsarkivet. Av personopplysninger inneholder arkivet kartotek over kolonistene, med dato for inn- og utskrivning. Det finnes også protokoller med personopplysninger (som regel før 1960).