Fødeklinikker og jordmødre i Trondheim

Merk at dette er klausulert materiale, og at det derfor ikke kan utleveres i lesesalen. Ønsker du innsyn i disse protokollene må du sende en skriftlig henvendelse til den rette institusjonen.  

 • Andreassen, Andrea 1929 – 1931
 • Barø, Nancy (Byneset) 1932 – 1967
 • Brecke, Alfhild 1918 – 1946
 • Bøckmann, Marius (Stadsfysikus) 1917 – 1918
 • Dørum, Randi 1922 – 1960
 • Eggen, Astri 1947 – 1952
 • Fladseth, Margot 1945 – 1950
 • Grimsmo, Guri 1902 – 1917
 • Grønning, Sigrid 1902 – 1914
 • Henriksen, Anna Grønning 1906 – 1917
 • Jenssen, Margrethe 1925 – 1926
 • Killingberg, Johanna 1902 –1909
 • Mastad, Petrine (Byneset, Leinstrand, Klæbu, Tiller og Bratsberg) 1902 – 1925
 • Mæhre, Thea Roaldseth 1917 – 1963
 • Nylander, ? 1933 Opland,
 • Sandved, Rosa 1902 – 1907
 • Strømberg, Sylvia 1946 – 1947
 • Svanholm, Solveig 1916 – 1918
 • Trana, Julie 1902 – 1943
 • Wæraas, Sofie 1925 – 1934
 • Wærnes, Gitta 1902 – 1930
 • Østerberg, Petra 1902 – 1955

EC Dahls stiftelse: 

 • Inn- og utskrivningsjournaler 1908-. hos Byarkivet.
 • Det administrative arkivet og fødselsregistre hos Statsarkivet.
 • Fødselsjournaler samt fødselsregistre befinner seg hos St. Olavs Hospital
  (Merk at fødselsregistre finnes både hos St. Olavs og Statsarkivet). 

Kirkebøkene fra EC Dahls stiftelse finnes på Domkirkens menighetskontor.