Liste over barnehjem

Arkivsenteret Dora oppbevarer arkiv etter følgende barnehjem:

Finnes barnehjem  Byarkivet

Fridheim PA 586  (inneholder ingen personopplysninger) Statsarkivet

Gressbakken   IKA og Byarkivet
Frelsesarmeens barnehjemstilbud i Trondheim er byens eldste. I 1907 drev armeen et barneherberge tilknyttet Slumstasjonen. Noen år senere flyttet herberget til Innherredsveien og siden til Gamle Kongevei. I 1920 ble barnehjemstilbudet skilt ut fra Slumstasjonen og fikk navnet Lykkebo barnehjem. I 1960 flyttet Lykkebo til en tomannsbolig på Sorgenfri. Byarkivet har arkivmateriale fra Lykkebo 1974-1989. I 1991 fikk institusjonen det mer nøkterne navnene Gressbakken og Hegglia.  Byarkivet har journaler, brukermapper og dagbøker her fra 1990-92. IKA Trøndelag oppbevarer materiale etter prosjekt Gressbakken i perioden 1993-1994. Hegglia er en privat institusjon under Frelsesarmeen.

Hans Wingaard Finnes barnehjem  Byarkivet

Hegglia – se Gressbakken

Kvammen Gård. Institusjon for ungdom med alvorlige atferdsproblemer, rusproblemer og psykiske problemer. Arkivet inneholder klientmapper. IKA Trøndelag.

Lykkebo barnehjem – se Gressbakken

Møllebakken – se Vestbyen ungdomshjem

Redningsmisjonen PA 500 – barnehjem i Armenia. Lister og bilder. Statsarkivet

Rostad barnehjem/ungdomshjem  PA 320  Statsarkivet

Små hjem – se Vestbyen ungdomshjem

Sunnmøre barnehjem  1951-1955. 2 protokoller, bl.a. med lister over og opplysninger om barn (inngår i  Sunnmøre politkammers arkiv. Ligger som vedlegg i straffesak 162F/1955 nr. 74, boks 11.155 Forbrytelsessaker) Statsarkivet

Trondheim kommunale mødre- og spedbarnshjem Byarkivet

Vestbyen Ungdomshjem (også Møllebakken, Små Hjem/Vestoppfarten) Nedlagt botreningsinstitusjon 1982-2002. Det finnes klientmapper på barna ved disse avdelingene. Små Hjem ble etablert i 1988 og endret navn til Vestoppfarten i 1996. Møllebakken og Vestoppfarten ble slått sammen under navnet Vestbyen Ungdomshjem i 1997. Nedlagt i 2002. IKA Trøndelag

Vestoppfarten – se Vestbyen ungdomshjem

Villa 1600 (nedlagt barnevernsinstitusjon 1986-1997). I arkivet finnes blant annet barnevernsmapper, dagbøker, tvangsprotokoller og personellmapper. IKA Trøndelag.

Waisenhuset med fortegnelse over barn fra 1756. (PA Legat) Statsarkivet