Hurtigveiledning krigsbarn

Hvem er min tyske far?

  1. Lebensbornarkivet i Riksarkivet. Hvis de ikke kan hjelpe:
  2. Henvend deg til Fylkesmannen. Deretter:
  3. Sjekk fødselsregistrene i Statsarkivet (har ofte lebensbornnummer)
  4. Herredsrettens arkiv, domprotokoller i sivile A-saker (farskapssaker)
  5. Bidragsfogden (Byarkivet, Statsarkivet, IKA)
  6. Arkivene etter fødeklinikker/mødrehjem (Byarkivet)
  7. Lebensbornnummeret viser hvor soldaten hørte hjemme. Det gir muligheter til å søke videre i tyske arkiv

Les mer under Krigsbarn-tysk far