Hurtigveiledning fødsel og farskap

Hvem er mine foreldre?

 1. Kirkebok/klokkerbok. På Digitalarkivet finnes kirkebøker og klokkerbøker frem til 1930. Nyere kirkebøker er på prestekontoret.
 2. Fødselsregistre 1916-82 i Statsarkivet.
 3. EC Dahls fødestiftelse i Trondheim 1908-1984: Fødselsregistrene er på Digitalarkivet frem til 1930, nyere i Statsarkivet. Fødselsjournalene er  i Byarkivet
 4. Fødselsmeldinger (IKA, Byarkivet, Statsarkivet. Sunnhetskomisjonens / Helserådets / Distriktslegens arkiv)
 5. Barn fra dissentermenigheter: oppsøk menigheten

Les mer under Fødsel

Sjekk ut vårt slektsverksted

Her finner du bla bla.

Hvilket klokkeslett ble jeg født?

 1. EC Dahls fødestiftelse i Trondheim 1908-1984 (Byarkivet)
 2. Jordmorprotokoller (Byarkivet, IKA, Statsarkivet)
 3. Fødselsmeldinger (IKA, Byarkivet, Statsarkivet. Sunnhetskomisjonens / Helserådets / Distriktslegens arkiv)

Les mer under Fødsel

Farskaps- og bidragssaker

 1. Etter 1992 hos NAV
 2. 1940-1992 hos Fylkesmannen
 3. Fastsettelse av farskap i Herredsrettens arkiv, dom protokoll i sivile A-saker med register og saklister (Statsarkivet, fram til ca . 1975).
 4. Fylkesmannens arkiv. Fastsettelse og regulering av bidrag (Statsarkivet – se separat veiledning).
 5. Bidragsfogd, Fylkesmann – innkreving av bidrag (Statsarkivet, IKA, Byarkivet)

Les mer under Farskaps- og bidragssaker