Barnehage

Hva finnes i barnehagearkivene?

I nyere barnehagearkiv finnes barnehagemapper med opplysninger om hvert enkelt barn; søknadsskjema, erklæring om helsetilstand, innstilling om opptak, spesialpedagogisk hjelp eller annen nødvendig tilrettelegging, for eksempel for funksjonshemmede. I tillegg finnes administrative saker, møtebøker, årsmelding/planer, styremøter, regnskap m.m. Enkelte barnehager fører i tillegg dagbok over aktiviteter og hendelser i barnehagen. I eldre barnehagearkiver kan det finnes lister over barn og regnskaper over legater knyttet til barnehagen.

Barnehager har vært både private, kommunale og fylkeskommunale. I arkivsenteret oppbevarer vi arkiv etter følgende barnehager/barneasyler:

Liste over barnehagearkiv

 • Bakklandets asyl 1840-1965     PA 214  Statsarkivet
 • Berg barnehage og barnepark  PA 170 NTNU UB
 • Brinken barnehage    Byarkivet
 • Bromstad barnehage    Byarkivet
 • Byens asyl/ Midtbyen barnehave 1837-1949    PA 214 Statsarkivet
 • Byåsen barnehage    Byarkivet
 • Dalkantveien familiebarnehage    Byarkivet
 • Ilens asyl 1840-1927      PA 214 Statsarkivet, PA 92 NTNU UB
 • Korsvika barnehage    Byarkivet
 • Lade barnehage    Byarkivet
 • Møllebakken barnehage    Byarkivet
 • Nidaros domkirkes barnehage   1960-70  (kun regnskap)   PA 294  Statsarkivet
 • Skjetlein barnehage    Byarkivet
 • Sverresborg barnehage    Byarkivet
 • Valentinlyst barnehage    Byarkivet
 • Valset barnehage    Byarkivet
 • Vestlia barnehage    Byarkivet

Historikk

Daghjem er en etterfølger av de gamle barneasylene som skulle ta i mot småbarn til forpleining. De fleste daghjem ble opprettet etter 1945 og var som oftest kommunale. De tok i mot barn fra 6 mnd og opp til skolepliktig alder mens forsørgere/foreldre var ute i arbeid. Opprinnelig ble barnehager opprettet av husmorlag, privatpersoner eller private lag. Etter 1945 ble det opprettet flere kommunale barnehager. I følge barnevernsloven av 17.03.1953 skulle barnevernsnemnda føre tilsyn med barnehagene. Fra 1956 begynte kommunene å engasjere seg i barnehagedriften. Dette hadde sammenheng med barnelovene av 1956. Barnehager slik vi kjenner dem i dag ble opprettet av pedagogiske grunner, og tar i mot barn fra 0 år til skolepliktig alder. Barnehagene gir et pedagogisk tilbud med profesjonelt utdannede førskolelærere.