Alle privatarkivene som oppbevares hos NTNU UB er beskrevet i egne kataloger på deres nettside. Gå til NTNU UBs Guide til spesialsamlingene.

Privatarkivene i Statsarkivet er beskrevet i papirkataloger på lesesalsekspedisjonen. Samtlige kataloger vil fremover også bli publisert på Arkivportalen.no. I oversikten forekommer følgende forkortelser:

PA= privatarkiv PE= Personaliasamlingen P/L=Personalialokaliasamlingen

 • Amici Cantus Gregoriani Nidrosiae PA 336 NTNU UB
 • Enlid, Ole Ca 500 slåtter PA 168 NTNU UB
 • Evensen, Gunvor Oepheus-kvartetten, Trøndernes Mandsangforening, noter, bilder, teksthefter, trykksaker… PA 140 NTNU UB
 • Gerhard Schønings skole (Se også:Trondhjems borgerlige realskole) Sanger ved examens slutning 1857-1900, PA 156 NTNU UB
 • Godtemplarungdomslaget Viljen, Trondheim Sangkoret Viljen, Sangkoret Nøkken 1922-1933. Amatørorkesteret PA 203 NTNU UB
 • Haugen, Einar, 1906-1994 Trondheimsvisa PA 173 NTNU UB
 • Hernes, Toralf ”Notar, songar, brev, klipp og skrifter etter Asbjørn Hernes” PA 293 NTNU UB
 • Hornemann, Johan, Trondheim 1825-1897 PA 175 Statsarkivet
 • Huan, S.O 3 sangbøker, harmonikaskole m.m. PE 124 Statsarkivet
 • Indtrønderlagets sangkor 1923-1986 PA 244 Statsarkivet
 • IOGT Losje Dag Div sanger til ”Losje Dags 6te årsfest 30te mai 1906” PA 205 NTNU UB
 • IOGT Losje Nidarholm, Trondheim Sangkoret Nidarholms sangkor Protokoll 1915-1918 Beretninger 1915-1920 PA 236 NTNU UB
 • IOGT Losje Tordenskjold, Trondheim (Se også IOGT Losje Tordenskjold og Dag, Trondheim) Tordenskjolds sangkor. Møteprotokoll 1946-1948Møter og medlemsprotokoll for Tordenskjolds ungdomskor 1936-1952, PA 240 NTNU UB
 • IOGT Losje Trønderens sangkor Forhandlingsprotokoll 1944-195 PA 262 NTNU UB
 • Korsangforeningen (Trondheim) 1864-1866 Foreningens musikalier og sammes indehavere PA 111 NTNU UB
 • Maysons teater, Trondheim ,Moss 1836-1838 Se PA 173 Statsarkivet
 • Musicalske Forening, Den Trondheim 1832 se ps 173 Statsarkivet
 • Musikalske forhold Trondheim 1874 se pl 322 Statsarkivet
 • Musikkliv Trondheim 1650-1800 se pa 75 Statsarkivet
 • Nordmark, Esther Barnetimesanger fra 20- og 30-årene. Se også intervju med IngerMikkelsen RøsochLeker, sanger og regler fra 20- og 30-årene. Se også kåseri om uteleker m.m.Oversikt over ulike typer uteleker og mest brukte sangleker i 20- og 30-årene PA 283, NTNU UB
 • Norges kristelige ungdomsforbund. Trøndelag krets, Noter og sanger, PA 103 NTNU UB
 • Notehefter ”Forskjellige koraler med Udsetninger og andre sange”, fra bokbinder J.Fr. Paasche sen. Statsarkivets grønne bokser Nr 38
 • Musikk div. også om gjøglere, revyteater m.m. Statsarkivets Sorte bokser Nr 44.
 • Petersen, Ole, Nord-Frøya-sangen  PA 166 NTNU UB
 • Pettersen Hans E, 1823-, Trondheim, orgelbygger. Sanger m.m. PE 212 Statsarkivet
 • Piepenbrinck notesamling udatert ? Statsarkivet
 • Revyer fra Ranheim PA 333 NTNU UB
 • Sanger (Knudtzon)Trondheim 1816-1823 se pa 564 Statsarkivet
 • Sanger og viser Oppskrift fra Meldal 1820-1855 se pl 430 Statsarkivet
 • Sanger og viser Trondheim 1812pl 454 Statsarkivet
 • Sanger og viser Trondheim 1864-1877se pl 448 Statsarkivet
 • Sanger og viser Trondheim, fra pa 541-542 1820-1855 PL 433 Statsarkivet
 • Sangerstevnet i Trondheim 1902 1901-1904 PA 142 Statsarkivet
 • Schøller Birgitte, notebok 1676, PE 24 – er skannet på Digitalarkivet Statsarkivet
 • Studentersamfundet i Trondheim, Strindens promenadorchester PA 613
 • Studentersamfunet i Trondheim, Studentersamfundets plateselskap PA 631
 • Studentersamfundet i Trondheim, Trondhjems studentersangforening PA 261
 • Svendsen, Mikal Dirigent, organist. Arkivet består av 1 konvolutt med personalia ogsanger av Mikael Svendsen PA 154 NTNU UB
 • Syngespill Trondheimca 1930 se pl 447 Statsarkivet
 • Thangstad, Michael Revyviser PA 120 NTNU UB
 • Trondheim godtemplarkor Noter. Her materiale fra revyen Ravnklogutten PA 259 NTNU UB
 • Trondheim kvartettforening PA 172 NTNU UB
 • Trondhjems almindelige Mandssangforening 1863-1867 se PA 128 Statsarkivet
 • Trondhjems musikskole PA 113 NTNU UB
 • Trondhjems Korforbund Trondheim1936-1982 pa 94 Statsarkivet
 • Trondhjems teater- og musikkhistorie 1825-189 7se pa 175 Statsarkivet
 • U.C.D. Sanger eske 9 Foredrag: «Violinens historie og bygning» eske 6  PA 110 NTNU UB
 • UFFA (Ungdom for fri aktivitet) Musikkvirksomheten i UFFA, Lydopptak – musikkassett PA 157 NTNU UB
 • Ulstad Johan Gjert 1799 til 1818 noter til dansemusikk for fiolin i arkivet etter Ulstad Torstein 1796-1845 PA 23 Statsarkivet
 • Weibye, Christian Hansen 1763-1839. Visebok håndskrevet 1704-1786. PE 32 Statsarkivet
 • Willie, Hans Jørgen, noter Statsarkivet ?
 • Ødmann stambogvers og sange av Hauan og Knudsen PE 289 Statsarkivet