Kart over gårder

Søker du etter kart over en gård? Da bør du gå inn på hjemmesiden www.jordskifte.no. Der finnes jordskiftekart, tatt opp i forbindelse med jordskiftesaker, som viser gårdenes grenser.

Statens kartverk og teknisk etat i kommunene har også gjeldende kart, og noen eldre versjoner.

Gamle håndtegnede kart er registrert i bokverket Gamle norske kart som står på vår lesesalsekspedisjon.

I Arkivsenteret finnes trykte oversiktskart fra økonomisk kartverk  «Topografisk kart over Kongeriget Norge» fra ca. 1880, der gårder er innskrevet, men der er ikke grenser inntegnet. (Statsarkivets bibliotek).