Foto av hus

Universitetsbiblioteket og Byarkivet har fotosamlinger der man kan finne store mengder fotografier av bygninger, bymiljø og interiører. En del av dette er digitalisert og finnes tilgjengelig på nett, mens store mengder bilder ennå ikke er digitalisert. Disse bildene kan man se etter henvendelse i lesesalsskranken.

Universitetsbiblioteket har bilder fra hele landet, men med hovedtyngde på det nordenfjeldske Norge, og spesielt Møre og Romsdal og Trøndelag. Du kan henvende deg til Universitetsbibiliotekets fotoarkivar hvis du vil se på de ikke digitaliserte bildene. Ring på forhånd eller møt opp i skranken i Arkivsenteret. Det er sikrest å ringe på forhånd og avtale tid – tel. 73 59 00 86. Universitetsbiblioteket arbeider med å registrere sin fotosamling og gjøre den tilgjengelig på sine hjemmesider. Les mer her – bildesamlingen.

Byarkivet har publisert mer enn 9000 bilder, kart og tegninger på Flickr og rundt 2000 bybilder på trondheimsbilder.no. De har blant annet digitalisert hele Byantikvarens negativsamling, som inneholder i overkant av 6800 bilder av bygninger og områder i byen, som har vært og er av spesiell kulturhistorisk interesse. Samlingen er organisert etter gateadresser og publiseres fortløpende i eget sett på Flickr. Se Byantikvarens negativsamling på Flickr.

Det finnes fotografier også i Statsarkivet, men ingen store fotosamlinger spesielt for bygninger. Statsarkivet oppbevarer blant annet Arbeideravisas fotoarkiv med bilder fra 1970-80-tallet. Det er registrert på emne. Der kan man gå inn på stikkordet ”geografi” og søke på enkelte kjente bygniner, som Domkirken, stiftsgården osv.

For øvrig finnes fotografier av institusjoner (for eks. Trondhjem tekniske læreanstalt, EC Dahls stiftelse osv.) som en del av disse institusjonenes arkiv i Statsarkivet.

Det finnes fotografier av bygninger fra hele landet i bokverket ”Norges bebyggelse” som står på lesesalen i Arkivsenteret.

Trøndelag folkemuseum har fylkesansvar for foto. De har store mengder med fotografier av bygninger fra Trøndelag og Trondheim i sine lokaler på Sverresborg. Blant annet har de arkivet etter fotograf Schrøder. Deler av denne samlingen er publisert på Digitalt museum.