Hvordan så huset ut?

  • Hvordan var huset konstruert ?
  • Hvor mange rom, kjøkken og bad har huset hatt ?
  • Hvordan har bygningen vært brukt ?
  • Finnes det bilde av huset?
  • Finnes det opplysninger om interiøret?
  • Finnes dokumentasjon om byggingen og reparasjoner av kirken?

Fotografier

I Arkivsenteret finnes fotosamlinger med bilder av bygninger, både interiør og eksteriør. Det finnes også bilder av gate- og bymiljøer. Les mer om våre fotosamlinger.

Tegninger

Tegninger av hus finnes i kommunenes byggesaksarkiv og i arkiv etter arkitekter.  I Arkivsenteret finnes byggesaksarkivet for Trondheim kommune samt flere arkitektarkiv. Les mer om våre tegninger.

Beskrivelser av hus

Det finnes flere kilder som beskriver i ord hvordan bygninger har blitt konstruert, hvilke materialer som er benyttet, hvordan hus har blitt brukt osv. Ofte har dette blitt gjort i forbindelse med brannforsikring, taksering, sosiale undersøkelser og folketellinger. Man kan finne beskrivelser av bygninger tilbake til 1600-tallet.

Embetsgårder og kirker

Tegninger og beskrivelser av embetsgårder og kirker kan ligge i flere ulike arkiv.