Eldre byggesaksarkiv

Trondheim fikk organisert sitt bygningsvesen i 1845, da en bygningskomisjon ble opprettet. Denne ble ledet av Bygningssjefen. Fra 1869 ble det satt krav til at nybygg og endringer av hus skulle meldes inn til bygningskomisjonen og at tegninger skulle legges ved.

Bygningssjefen / Bygningskomisjonen

Fra Bygningssjefen/Bygningskomisjonen i Trondheim finnes følgende arkivmateriale bevart:

  • Forhandlingsprotokoller fra reguleringskommisjonen  1844-1928. -Forhandlingsprotokoll for bygningskommisjonen 1861-1900
  • Register til protokollene (på gatenavn) 1869-1957 -Bygningssjefens brevjournal 1878-90
  • Protokoll for bygninskontrollen 1912-1952

Det er ikke bevart tegninger.

Materialet ligger i Byarkivet