Statlige arkiver

De statlige arkivene omfatter perioden ca. 1600-2000. Statsarkivet arbeider med å legge katalogene over sine arkiver på nett på Arkivportalen – men foreløpig er bare en del av katalogene lagt ut her. Samtlige kataloger kan studeres på lesesalsekspedisjonen.

Noen av våre mest brukte arkiver er arkivene etter:

  • sorenskrivere og byfogder (her finnes for eks. pantebøker, panteregistre, skifteprotokoller, rettsprotokoller)
  • prester (med bl.a. kirkebøkene)
  • politi/lensmann
  • fengsel
  • amtmann/fylkesmann
  • militæret frem til 1939
  • høyere skoler
  • folketellinger

De kildene som er mye etterspurt av slektsforskere er lagt ut på Internett på Digitalarkivet, som er Arkivverkets digitale lesesal. Her finner du bl.a. kirkebøker, emigrantprotokoller og folketellinger. Her ligger også en oversikt over branntakster i Trondheim og døde i Trondheim i perioden 1926-1930.