Microfilm

For å skåne mye etterspurt arkivmateriale fra slitasje, har en del kildeserier blitt mikrofilmet. Materiale som er filmet lånes ikke ut i original på lesesalen. I steden får du benytte mikrokort og mikrofilm i vår mikrofilmlesesal. Filmene behøver ikke bestilles – de står framme for selvbetjening. Det er mulig å kopiere fra mikrofilm- og mikrokort fra et spesiell lesesapparat.

Materiale som finnes på film i Arkivsenteret:

  • Kirkebøker for Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland som ennå ikke ligger på Digitalarkivet.
  • Lensregnskaper
  • Jordavgift 1802
  • Landkomisjonens jordebok 1661
  • Matriklene 1665 og 1723
  • Fogdenes manntall 1663-1666
  • Prestenes manntall 1663-1666
  • Manntallet 1710
  • Nordland og Finnmark lagstol 1570-1797