Kommunale arkiver

Byarkivet har arkivene etter kommunale etater i Trondheim by fra ca. 1837 og fremover. Dessuten oppbevarer de arkivene etter tidligere Strinda, Leinstrand, Byneset og Tiller kommuner før de ble en del av Trondheim. Byarkivet har ikke noen offentliggjorde arkivkataloger ennå. Men det finnes en kartlegging over Byarkivets arkiver, laget i 1987, som er tilgjengelig på lesesalsekspedisjonen.

Trondheim byarkiv oppbevarer også kommunens byggesaksarkiv.

IKA-Trøndelag oppbevarer arkivene etter de fleste av sine eierkommuner i Sør- og Nord-Trøndelag. De fleste av IKAs arkivkataloger ligger på IKAs hjemmeside og står også i papirversjoner på lesesalsekspedisjonen.

Noen eksempel på mye etterspurte kommunale kilder er:

  • Kommuneforhandlingsprotokoller
  • folkeskolenes arkiv
  • fattigvesenets arkiv
  • arkiv etter barnhjem
  • arkiv etter helserådene
  • likningsprotokoller