Bestill materiale

Arkivkataloger

Vi arbeider med å legge alle våre arkivkataloger i Arkivportalen. Der får du en oversikt over hva vi har, og snart kan du også bestille materiale til lesesalen derfra. Men vi har ennå ikke fått alt på plass, du må derfor også benytte våre kataloger som ligger på hver enkelt institusjons hjemmeside eller som står på lesesalsskranken.

Du kan skrive til oss og be oss hente fram informasjon fra arkivene eller sende kopier. Se kontaktinformasjon under Om oss. Husk å legge ved kopi av legitimasjon når du bestiller fra skole-, barnevern-, personal- eller sosialmapper og lignende.

For noen typer saker har vi spesielle bestillingsskjemaer:

Bestillingsskjemaer

Eiendomsinformasjon

Byggesakskontoret har gjennomført fullelektronisk saksbehandling siden 01.04.2011. Det vil si at byggesaker etter denne dato kun finnes tilgjengelig digitalt. I tillegg er det historiske byggesaksarkivet skannet. Alle byggesaker kan dermed bestilles tilsendt e-postadresse ved å bruke følgende skjema.

Det kommunale eiendomsarkivet inneholder:

  • Byggesaksmapper inneholder byggesøknader og arkitekttegninger
  • Vann- og avløpsdokumentasjon for kommunale rørledninger
  • Statiske beregninger angir hva slags vektbelastninger bygg er forventet å tåle
  • Målebrev og informasjon om tomtegrenser
  • Delingssaker og sammenslåing av tomter
  • Seksjoneringssaker for deling og sammenslåing av bygninger til separate eiendommer
  • Reguleringsplaner

Personlige opplysninger fra Trondheim kommune

Personlig dokumentasjon som vedgår din historikk med Trondheim kommune (ansettelse, skolegang, barnevern, m.m) kan du bestille fra Trondheim byarkiv via følgende skjema

For dokumentasjon til beregning av pensjon er den beste kilden skatteopplysninger fra Arkivverket.

Tinglysningsmateriale i Statsarkivet

Skjøter, skylddelinger etc. fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

Skifteattester i Statsarkivet