Aviser

Både Universitetsbiblioteket og Statsarkivet oppbevarer gamle aviser, som kan bestilles til lesesalen.

Dorabiblioteket oppbevarer en rekke trykte aviser som kan brukes på Arkivsenterets lesesal.  I våre lokaler tilbyr vi også tilgang til digitale tjenester som AtekstNasjonalbibliotekets digitaliserte aviser og utenlandske aviser via Library Press Display, ICON-international Coalition on NewspapersThe Times digital Archive 1785-2012 og PressReader.

Universitetsbiblioteket har registrert alle sine aviser i  Oria. Der kan man se hvilket bibliotek de oppbevares på. Komplette serier med større aviser ligger på Universitetsbiblioteket på Dragvoll, på mikrofilm.

Statsarkivet har en oversikt over sine aviser i en katalog på lesesalen.