Søket Veiledere ga ga 3 treff.:

Arkivveiledere

 

På Arkivsenteret Dora finnes arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor.

Arkivene fra de ulike institusjonene både utfyller og overlapper hverandre, og denne veiledningen viser deg hvordan du finner de ulike kildene. Listen er ikke komplett, men dekker det mest etterspurte….

Våre arkiver

I arkivsenteret finner du

…Les mer om de ulike katalogene under lenkene over. Se også våre arkivveiledere Vi anbefaler også at du tar en titt på våre arkivveiledere for en detaljert beskrivelse av hvor de…

Arkivsenteret forside

Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner, ett bibliotek og ett museum. Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Vi driver også med veiledning innen arkivdanning og arkivhåndtering.

Populære tjenester Veiledere Historiske bilder Byggesaker Lesesal Farskap Åpningstider lesesal Statsarkivet og Universitetsbiblioteket Onsdag og torsdag kl. 09 – 15 Trondheim byarkiv Onsdag kl. 09 – 15 Besøksadresse Arkivsenteret Dora…