Søket Lesesal ga ga 29 treff.:

Lesesalen

Åpningstider i lesesalen:

Statsarkivet og NTNU UB
Onsdag: 09-15
Torsdag: 09-15

Trondheim byarkiv
Onsdag: 09-15

…bærbar pc og ha tilgang til Internett. Det er mulig å låne nettverkskabel i lesesalskranken. Bestilling og henting Du bestiller arkivmateriale ut fra katalogene på lesesalsekspedisjonen. IKA og UBiT har…

Bøker

…har sine bøker registrert i en interne database. Lesesalsvakten kan søke etter bøker for deg. På lesesalen og i ekspedisjonen står en mengde referanselitteratur som kan brukes uten bestilling. For…

Bestill materiale

Tilgang til arkivmateriale bestilles direkte fra den ansvarlige arkivinstitusjonen.

Les arkivveilederen for å finne fram til riktig kilde, og til hvilket arkiv som har informasjonen du leter etter.

…eiendomsarkivet kan også bestilles for bruk i lesesalen. Merk at byggesaker nyere enn 2011 ikke finnes tilgjengelig i lesesalen og må bestilles digitalt. Eiendomsarkivet inneholder: Byggesaksmapper inneholder byggesøknader og hustegninger…

Om oss

Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner, ett bibliotek og ett museum.

Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten.

Åpningstider i lesesalen Alle er velkommen til vår felles lesesal. Her kan du studere protokoller, brev, fotografier, kart og tegninger m.m. – enten det er til vitenskapelig forskning, for å…

Arkivsenteret forside

Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner, ett bibliotek og ett museum. Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Vi driver også med veiledning innen arkivdanning og arkivhåndtering.

Populære tjenester Veiledere Historiske bilder Byggesaker Lesesal Farskap Åpningstider lesesal Statsarkivet og Universitetsbiblioteket Onsdag og torsdag kl. 09 – 15 Trondheim byarkiv Onsdag kl. 09 – 15 Besøksadresse Arkivsenteret Dora…

Aviser

Både Universitetsbiblioteket og Statsarkivet oppbevarer gamle aviser, som kan bestilles til lesesalen. Dorabiblioteket oppbevarer en rekke trykte aviser som kan brukes på Arkivsenterets lesesal. I våre lokaler tilbyr vi også…

Kommunale arkiver

De kommunale arkivene oppbevares av Trondheim byarkiv og IKA Trøndelag.

…del av Trondheim. Byarkivet har ikke noen offentliggjorde arkivkataloger ennå. Men det finnes en kartlegging over Byarkivets arkiver, laget i 1987, som er tilgjengelig på lesesalsekspedisjonen. Trondheim byarkiv oppbevarer også…

Våre arkiver

I arkivsenteret finner du

Mesteparten av dette materialet er registrert i kataloger. Ut fra disse kan bestillinger gjøres til lesesalen. Noen av katalogene er på nett og noen er kun på papir på vår lesesalsekspedisjon….

Foto av hus

…mengder bilder ennå ikke er digitalisert. Disse bildene kan man se etter henvendelse i lesesalsskranken. Universitetsbiblioteket har bilder fra hele landet, men med hovedtyngde på det nordenfjeldske Norge, og spesielt…

Finn din slekt

…kl. 18:00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til lesesal på trondheim@arkivverket.no, på www.arkivportalen.no dagen i forveien, eller på lesesalen før kl 14:30…