Søket Lesesal ga ga 29 treff.:

Lesesalen

Åpningstider i lesesalen:

Statsarkivet og NTNU UB
Onsdag: 09-15
Torsdag: 09-15

Trondheim byarkiv
Onsdag: 09-15

…del trykte arkivkataloger finnes også tilgjengelig i lesesalen. I lesesalen fyller du ut en bestillingsblankett og leverer den i skranken. Der kan du også få hjelp til å finne fram…

Bøker

…har sine bøker registrert i en interne database. Lesesalsvakten kan søke etter bøker for deg. På lesesalen og i ekspedisjonen står en mengde referanselitteratur som kan brukes uten bestilling. For…

Arkivsenteret forside

Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner, ett bibliotek og ett museum. Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Vi driver også med veiledning innen arkivdanning og arkivhåndtering.

Populære tjenester Veiledere Historiske bilder Byggesaker Lesesal Farskap Åpningstider lesesal Statsarkivet og Universitetsbiblioteket Onsdag og torsdag kl. 09 – 15 Trondheim byarkiv Onsdag kl. 09 – 15 Besøksadresse Arkivsenteret Dora…

Om oss

Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner, ett bibliotek og ett museum.

Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten.

Åpningstider i lesesalen Alle er velkommen til vår felles lesesal. Her kan du studere protokoller, brev, fotografier, kart og tegninger m.m. – enten det er til vitenskapelig forskning, for å…

Aviser

Både Universitetsbiblioteket og Statsarkivet oppbevarer gamle aviser, som kan bestilles til lesesalen. Dorabiblioteket oppbevarer en rekke trykte aviser som kan brukes på Arkivsenterets lesesal. I våre lokaler tilbyr vi også…

Kommunale arkiver

De kommunale arkivene oppbevares av Trondheim byarkiv og IKA Trøndelag.

…del av Trondheim. Byarkivet har ikke noen offentliggjorde arkivkataloger ennå. Men det finnes en kartlegging over Byarkivets arkiver, laget i 1987, som er tilgjengelig på lesesalsekspedisjonen. Trondheim byarkiv oppbevarer også…

Bestill materiale

Tilgang til arkivmateriale bestilles direkte fra den ansvarlige arkivinstitusjonen.

Les arkivveilederen for å finne fram til riktig kilde, og til hvilket arkiv som har informasjonen du leter etter.

Arkivkataloger Vi arbeider med å legge alle våre arkivkataloger i Arkivportalen. Der får du en oversikt over hva vi har, og snart kan du også bestille materiale til lesesalen derfra….

Våre arkiver

I arkivsenteret finner du

Mesteparten av dette materialet er registrert i kataloger. Ut fra disse kan bestillinger gjøres til lesesalen. Noen av katalogene er på nett og noen er kun på papir på vår lesesalsekspedisjon….

Foto av hus

…mengder bilder ennå ikke er digitalisert. Disse bildene kan man se etter henvendelse i lesesalsskranken. Universitetsbiblioteket har bilder fra hele landet, men med hovedtyngde på det nordenfjeldske Norge, og spesielt…

Finn din slekt

…kl. 18:00 kan du arbeide med kilder fra arkivet. Disse må du bestille på e-post til lesesal på trondheim@arkivverket.no, på www.arkivportalen.no dagen i forveien, eller på lesesalen før kl 14:30…