Søket Historiske bilder ga ga 13 treff.:

Fotografier

…gruppebilder, landskapsbilder, interiør, flyfoto, negativarkiv etter privatpersoner og fotofirma. Hovedtyngden av bildene er knyttet til Trondheim og Trøndelag, men det finnes bilder fra hele landet. Bildene er fra fotografiets barndom…

Arkivsenteret forside

Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner, ett bibliotek og ett museum. Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Vi driver også med veiledning innen arkivdanning og arkivhåndtering.

…Slektsgranskning Bygdebøker Aviser Digitalisering Innvilget innsyn Slektsverksted Forskerceller Lesesal Arkivverkets nettside Statsarkivets nettside NTNU Universitetsbiblioteket – Dorabiblioteket Historiske arkiv Aviser Teknisk faglitteratur Kart Håndskrifter Musikk og teater Oppmålingstegninger Historiske bilder

Foto av hus

…hjemmesider. Les mer her – bildesamlingen. Byarkivet har publisert mer enn 9000 bilder, kart og tegninger på Flickr og rundt 2000 bybilder på trondheimsbilder.no. De har blant annet digitalisert hele…

Hvordan så huset ut?

I Arkivsenteret finnes fotosamlinger med bilder av bygninger, både interiør og eksteriør. Det finnes også bilder av gate- og bymiljøer.

…Finnes dokumentasjon om byggingen og reparasjoner av kirken? Fotografier I Arkivsenteret finnes fotosamlinger med bilder av bygninger, både interiør og eksteriør. Det finnes også bilder av gate- og bymiljøer. Les mer om våre fotosamlinger. Tegninger…

Bergverk

…40 Gruveingeniør ved Orkla gruber Tore Brantenberg Privatarkiv nr. Tek 72 Eske 5, Lysbilder fra gruver   Bilder: NTNU UB har noen få bilder fra Røros kobberverk i sin bildesamling…

Om oss

Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner, ett bibliotek og ett museum.

Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten.

…og mest brukt på Internett er den digitaliserte fotosamlingen med historiske trondheimbilder på Flickr. Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim byarkiv Postboks 2300 Torgarden 7004 Trondheim Telefon: 72 54 82 80 i arkivsenterets…

Privatarkiv

Privatarkiv kan være arkiv etter personer, foreninger, bedrifter, gårder osv. Privatarkivene utgjør en stor del av vår kulturarv, som det er svært viktig å ta vare på.

Alle de fire arkivinstitusjonene i Arkivsenteret har gjennom årene tatt imot privatarkiv.

…foreningsarkiv og ulike personarkiv. Våre vitenskapshistoriske arkiver er i hovedsak arkiv etter ansatte ved NTNU og dets forløpere. Eksempel på privatarkiv fra Universitetsbibliotekets samlinger er arkivet etter Trondheims Mekaniske Verksted…

Bestill materiale

Tilgang til arkivmateriale bestilles direkte fra den ansvarlige arkivinstitusjonen.

Les arkivveilederen for å finne fram til riktig kilde, og til hvilket arkiv som har informasjonen du leter etter.

…denne dato kun finnes tilgjengelig digitalt. I tillegg er det historiske byggesaksarkivet skannet. Alle byggesaker kan dermed bestilles tilsendt e-postadresse ved å bruke følgende skjema. Bestillingskjema for digitalisert eiendomsmateriale Det…

Helseinstitusjoner og leger

…Anton Julius, lege 1869-1915, Trondheim, Statsarkivet Selbu diagnosestasjon Statsarkivet Selbu sykehus Statsarkivet Selbu Tuberkulosehjem / sykehjem Statsarkivet Senneset Eivind Byarkivet Smalås Ragnhild (Allmennpraktiserende lege) Byarkivet Solum Dr – Røntgenbilder Byarkivet…

Eiendom

Er du på jakt etter dokumentasjon om en eiendom?

…og grenser, finne tekniske opplysninger, bilder og tegninger eller for å forske på en gårds eller en bygnings historie. Her finnes også kilder som forteller om hvem som har eid…